Aktualności

2019-04-23

Biuletyn Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, przesyła Biuletyn Informacyjny OWES - 4/2019
2019-04-17

Spotkanie informacyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Słupskim zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich na spotkanie informacyjne dotyczące funkcjonowania ustawy o kołach gospodyń wiejskich.
2019-04-12

Nabór do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza do 20 kwietnia br.
2019-04-03

AKUMULATOR SPOŁECZNY - złóż wniosek i zyskaj wsparcie finansowe

Informujemy, że 28 marca wystartował konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY: na dofinansowanie inicjatyw i projektów ze sfer pożytku publicznego oraz na wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych.
2019-03-25

LGD "Dorzecze Łeby" zaprasza na konsultacje

Zapraszamy 4 i 5 kwietnia do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.