Rządowe programy społeczne

2022-11-30

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny skierowany jest do tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów, w tym wykorzystują m.in. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.

2022-10-04

Dodatek energetyczny dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r.

2022-10-04

Dodatek energetyczny - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych

Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do 25. dnia każdego miesiąca następującego po danym miesięcznym okresie rozliczeniowym.

2022-01-14

Dodatek osłonowy

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany). Wnioski można składać w GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej (pokój nr 11) w godzinach od 8:00 do 14:00.