Rządowe programy społeczne

2022-01-14

Dodatek osłonowy

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany). Wnioski można składać w GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej (pokój nr 11) w godzinach od 8:00 do 14:00.