OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO - Renowacja prospektu organowego w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Załącznika nr 1 (Szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) do Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku z promesą wstępną nr Edycja2RPOZ/2023/1602/PolskiLad Gmina Nowa Wieś Lęborska zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Renowacja prospektu organowego w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej”.

Planowana do realizacji inwestycja dotyczy zabytkowych organów znajdujących się w Kościele, będącym własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej. Prospekt organowy wraz z instrumentem muzycznym 9-głosowym, neoklasycystyczny, drewno, metal, techniki snycerskie i organmistrzowskie, wymiary: 350 cm x 324 x 185 cm zbudowane przez Barnima Grüneberga ze Szczecina w 1993 r., opus 246 decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 23.03.203 r. został wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa pomorskiego pod numerem rejestru B/397. 

Neoromański kościół, w którym znajdują się organy stanowi zabytek będący w wojewódzkiej ewidencji. Od 1883 roku nieodłącznym elementem wnętrza kościoła stały się organy o neoklasycystycznym prospekcie organowym. Zostały zbudowane przez firmę B. Grüneberg ze Szczecina w 1883 roku. Prospekt stanowi bardzo dobry przykład dzieła w stylu wybranym przez budowniczego organów. Dzieła wspomnianego warsztatu znajdują się głównie na terenie Meklemburgii i Pomorza, których ilość szacuje się na około tysiąc. Organy wytwarzane przez firmę Grünebergów ze Szczecina są świadectwem rozwoju warsztatu i doskonalenia brzmienia tego instrumentu. Zabytek reprezentuje wysokiej jakości myśl techniczną i rzemiosło w połączeniu z artystycznymi ideami. Charakterystyczny dla sztuki XIX w. element znakomicie wpisuje się w przestronne i wyważone wnętrze kościoła. Organy stanowią kompletne i spójne dzieło o dużej wartości historycznej, artystycznej i naukowej. Zachowany prospekt organowy wraz z instrumentem stanowi oprawę muzyczną nabożeństw, ceremonii i koncertów organowych.

Planowane prace konserwatorskie mają na celu nie tylko zahamowanie procesów degradacji, ale także przywrócenie walorów estetyczno-artystycznych prospektu poprzez usunięcie wszystkich wtórnych nawarstwień, a także scalenie odsłoniętej warstwy złoceń i malatury. Wykonana zostanie także konserwacja techniczna obejmująca utrwalenie strukturalne drewna poprzez impregnację, wzmocnienie mocowań oraz uzupełnienie brakujących elementów.

Zadanie podzielono na trzy etapy prac konserwatorskich:
- renowacja polichromii konstrukcji;
- renowacja konstrukcji niepolichromowanej – surowej;
- renowacja elementów złoconych snycerki prospektu.

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres e-mail: m.stalka@wp.pl

Prospekt zabytkowych organanów w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Nowej Wsi Lęborskiej