Aktualności

2023-01-23

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Nabór zgłoszeń do I etapu trwa do 12 marca br.

2023-01-16

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 27 stycznia 2023 r.

2023-01-16

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do 07.02.2023 r., do godz. 10:00.

2023-01-04

Konsultacje projektu zmiany Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu zmiany programu należy zgłaszać do 13 stycznia 2023 r.

2022-12-28

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 został przyjęty

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska Uchwałą Nr LIII/576/22 z dnia 30 listopada 2022 r. przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

2022-11-25

Zaproszenie na bezpłatne webinarium: „Przedsiębiorcze Fundusze Europejskie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”

Webinarium odbędzie się na platformie Click Meeting 8 grudnia w godz. 10:00 – 11:15.