Aktualności

2023-06-07

Oddaj krew z OSP

Leśnice, 18.06.2023 r. (niedziela).

2023-05-30

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 9 czerwca 2023 r.

2023-05-29

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do 20.06.2023 r., do godz. 15:00.

2023-05-29

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do 20.06.2023 r., do godz. 15:00.

2023-05-26

Program grantowy dla KGW „Eko-gospodyni”

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 31 lipca 2023 r.

2023-05-08

SOŁTYSKA, kobieta do zadań specjalnych

Bezpłatne spotkanie regionalne dla Sołtysek w Pelplinie.