Aktualności

2022-01-04

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 14 stycznia 2022 r.

2022-01-04

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).

2021-12-14

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 został przyjęty

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska Uchwałą Nr XL/443/21 z dnia 29 listopada 2021 r. przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

2021-10-20

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu programu należy zgłaszać do 05 listopada 2021 r.

2021-10-18

Aktualne możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych

Bezpłatny webinar. Zgłoszenia do 22.10.2021 r.

2021-10-06

Październikowe Warsztaty Kulinarne w Łebie

Zapisz się na bezpłatne warsztaty. Są jeszcze miejsca!

2021-08-13

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Krępie Kaszubskiej, złożyło ofertę na realizację zadania pn.”Dożynki parafialne w Krępie Kaszubskiej” w ramach zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2021-06-22

Czas start! Rusza Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego. Nabór wniosków już trwa.

2021-06-18

Biuletyn informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z czerwcowym wydaniem Biuletynu informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.