Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022

Celem zadania było zagospodarowanie skweru znajdującego się w centrum zabudowań mieszkalnych we wsi Pogorzelice, będącego pod koniec XVIII w. parkiem dworskim (częścią kompleksu pałacowego w dawnych Dworach Szlacheckich). Inicjatywa zagospodarowania tego terenu wyszła od najmłodszych mieszkańców, którzy pomagali przy inwestycji od początku do końca. Rodzice z dziadkami zamontowali kupione ze środków funduszu sołeckiego elementy małej architektury: stojak na rowery, 2 ławki parkowe, 2 stoły betonowe (szachy + chińczyk), 1 ławostół, 4 kosze naśmieci, 1 tablicę informacyjną z regulaminem. Huśtawka oraz drążek gimnastyczny zostały zamontowane przez specjalistyczną firmę, po czym dzieci razem z rodzicami i dziadkami pomogły w sadzeniu roślin iporządkowaniu terenu.

Dzięki temu poznali się lepiej, a w przyszłości będą dbać o swoje otoczenie, gdyż mieli swój udział w tworzeniu skweru. Całość prac podzielona była na kilka etapów, w które włączała się cała lokalna społeczność. Istotną częścią całego przedsięwzięcia była integracja mieszkańców, która realizowana była nie tylko poprzez wspólną pracę, ale również poprzez wprowadzenie elementów integracyjnych, takich jak wspólne ognisko po zakończonych pracach, czy edukacyjne spotkanie z dziećmi w celu nauki o gatunkach drzew i krzewów oraz dokonanie wspólnego wyboru nasadzeń. Podczas spotkań dzieci poznały też historię swojej okolicy, w tym Kościoła i historycznego dworu. Starsi mieszkańcy Pogorzelic opowiedzieli im swoje historie i wspomnienia związane z tym miejscem, a leśnicy opowiadali o tym, jak dbać o otaczającą nas przyrodę. Skwer stał się miejscem integracji wielopokoleniowej, gdzie dzieci poznają tradycje i kulturę regionu bezpośrednio od swoich rodziców i dziadków, co przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego w Pogorzelicach.

W działania chętnie włączali się przedstawiciele lokalnych instytucji w tym ks. Proboszcz, Leśniczy, Myśliwi z Koła Łowieckiego Głuszec w Lęborku, pobliskie Gospodarstwo Rolne, Kopalnia Kruszyw w Pogorzelicach oraz Biblioteka Publiczna w Pogorzelicach.

Dzięki nasadzeniom i kwietnej łące skwer zrobił się bardziej przyjazny, a gdy wszystko wiosną zakwitnie i zrobi się jeszcze piękniej, będzie miejscem, gdzie całe rodziny przyjemnie spędzą wolny czas.

Podniosła się wartość krajobrazu wiejskiego przy zachowaniu sielskiego charakteru wsi, co pozytywnie wpłynęło na jakość środowiska (głównie na jakość powietrza).
Realizacja zadania poprawiła ład przestrzenny, podniosła atrakcyjność miejscowości oraz poprawiła warunki życia mieszkańców Pogorzelic poprzez stworzenie bezpiecznego terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych. Skwer stał się prawdziwym centrum wsi, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli i osoby starsze chętnie spędzają czas wolny. Przyjazne otoczenie i dobrze dobrane elementy małej architektury pozwalają na korzystanie z tego terenu przez wszystkich mieszkańców.

Kwota dotacji: 10.000,00 zł
Wkład własny: 18.000,00 zł (Fundusz Sołecki)

 

Grafika 1: Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022
Grafika 2: Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022
Grafika 3: Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022
Grafika 4: Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022
Grafika 5: Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022
Grafika 6: Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022
Grafika 7: Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022
Grafika 8: Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022
Grafika 9: Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022
Grafika 10: Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022
Grafika 11: Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022
Grafika 12: Pogorzelice. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022