Budowa instalacji gazu wraz z wydzieleniem kotłowni, montażem kotła i wymianą instalacji CO w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej od 22 grudnia 2023 roku w pełni korzysta już nowego źródła ogrzewania - kotłowni gazowej z piecem gazowym i nowej instalacji centralnego ogrzewania. Inwestycję zrealizowano dzięki dotacji z ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 780 896 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.634.055 zł.

Dzięki wykonanym pracom budynek spełnia wymagania w zakresie wysokiej efektywności energetycznej. Kocioł na gaz poprawia komfort cieplny poprzez możliwość regulacji pogodowej, czyli dostosowanie pracy urządzeń grzewczych do warunków panujących na zewnątrz. Inwestycja zapewnia lepsze zarządzanie energią w budynku o każdej porze roku. Wymiana pieca węglowego na kocioł gazowy pozwala również poprawić komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej oraz obniżyć koszty jej ogrzewania.

Piec gazowy w kotłowni w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej

Instalacja gazowa na budynku szkoły

Nowa instalacja CO w budynku szkoły.


Decyzją Premiera Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała z ogólnej rezerwy budżetowej 780 896 zł na zadanie pn. "Budowa instalacji gazu wraz z wydzieleniem kotłowni, montażem kotła i wymianą instalacji CO w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej". To dodatkowe środki na rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa grzewczego w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej.

Grafika poglądowa

Dzięki inwestycji budynek będzie spełniał wymagania w zakresie wysokiej efektywności energetycznej poprzez zastosowanie nowoczesnej instalacji gazowej. Kocioł gazowy to bardzo dobre rozwiązanie jako bezobsługowe źródło ciepła. Kocioł na gaz poprawi komfort cieplny poprzez możliwość regulacji pogodowej, czyli dostosowanie pracy urządzenia grzewczego do warunków panujących na zewnątrz. Zapewni lepsze zarządzanie energią w budynku o każdej porze roku. Wymiana pieca węglowego na kocioł gazowy pozwoli również poprawić komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej oraz obniżyć koszty jej ogrzewania.

Inwestycja pod kątem budowlanym jest przygotowana do realizacji.  Wyłoniono wykonawcę inwestycji. Prace rozpoczną się jeszcze we wrześniu i zakończą w tym roku (2023). Całkowita wartość zadania to 1.634.055 zł. Data podpisania umowy o dotację - wrzesień 2023.