Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, posługujący się numerem NIP 841-10-05-724.
Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający ze strony internetowej i/lub przesyłający dane za pomocą formularzy na stronie www.nwl.pl

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi nasza strona internetowa i w jaki sposób może je wykorzystywać?

Nasza strona internetowa będzie wykorzystywała (jak również zbierała informacje) o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych).

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora danych w celu prawidłowej obsługi zapytania i realizacji usług. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne. Do umów powierzenia danych zawartych w ramach działalności Administratora zaliczamy:

Korespondencja będąca odpowiedzią na przesłanie zapytań przez formularze kontaktowe,
Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),
Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania odpowiedzi/zamówienia/usługi etc.

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną internetową. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.

W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny).

Uzyskiwane dane możemy przekazywać podmiotom trzecim w przypadku, gdy te podmioty świadczą na naszą rzecz: usługi związane z obsługą naszej strony internetowej, usługi związane z realizacją umów zawartych poprzez naszą stronę internetową, usługi związane ze zbieraniem danych statystycznych, czy też usługi marketingowe (w postaci remarketingu). W każdym takim przypadku podstawą przekazania danych jest zagwarantowanie przez podmiot zewnętrzny gwarancji poufności danych zapisanych w jego bazach.

Możemy przekazywać uzyskane dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy łączy nas umowa z usługodawcą mającym swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W każdym takim przypadku sprawdzamy czy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Cookies. Jak używamy ciasteczek

Podobnie jak większość usług online, nasza strona internetowa używa ciasteczek pierwszej i trzeciej strony do kilku celów. Ciasteczka pierwszej strony są przede wszystkim niezbędne, aby strona internetowa funkcjonowała prawidłowo, i nie zbierają żadnych twoich danych identyfikujących osobę.

Ciasteczka stron trzecich używane na naszej stronie mają głównie na celu zrozumienie, jak strona się sprawuje, jak wchodzisz w interakcje z naszą stroną, utrzymanie bezpieczeństwa naszych usług, dostarczanie reklam, które są dla ciebie relewantne, oraz ogólnie zapewnianie lepszego i ulepszonego doświadczenia użytkownika i pomoc w przyspieszeniu twoich przyszłych interakcji z naszą stroną.

Typy ciasteczek których używamy. Zarządzanie preferencjami ciasteczek

Ustawienia ciasteczek Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące ciasteczek w dowolnym momencie, klikając powyższy przycisk. Pozwoli ci to ponownie odwiedzić baner zgody na ciasteczka i zmienić swoje preferencje lub natychmiast wycofać swoją zgodę.

Dodatkowo, różne przeglądarki oferują różne metody blokowania i usuwania ciasteczek używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby blokować/usuwać ciasteczka. Poniżej znajdują się linki do dokumentów pomocy na temat zarządzania i usuwania ciasteczek z głównych przeglądarek internetowych.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usunąć-pliki-cookie-w-przeglądarce-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Jeśli używasz innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy twojej przeglądarki.

 

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza strona internetowa nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających naszą stronę internetową (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane zgodnie z celem w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia 

Nasza strona internetowa zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub złożyć skargę do organu nadzorczego. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Użytkownika tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

W każdym czasie mogą Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkich zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Kontakt 

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też chcą skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw proszeni są o kontakt mailowy z Administratorem danych: ugnwl@nwl.pl lub kontakt listowny na adres: Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska