Remont generalny budynku Gminnego Ośrodka Kultury

Kompleksowy remont Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej to pierwsza z inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Celem prac jest powstrzymanie dalszej degradacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, a także techniczna modernizacja obiektu poprzez: przebudowę kluczowych instalacji (wentylacyjnej, gazowej, elektrycznej, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania), a także prace zewnętrzne - wzmocnienie ścian, wymianę pokrycia dachowego, odprowadzenie wód opadowych z dachów i terenów utwardzonych do rzeki – poprzez instalację kanalizacji deszczowej, doprowadzenie instalacji gazu do kotłowni oraz utwardzenie terenu przyległego z budową parkingu dla pojazdów. Dodatkowo planuje się również adaptację akustyczną auli. Techniczna modernizacja obiektu do obowiązujących standardów znacząco poprawi komfort korzystania z oferty GOK-u. Poprawa akustyki w auli przyczyni się wzrostu jakości odbioru wszelkich wydarzeń i zajęć o charakterze muzycznym, w tym w szczególności zajęć wokalnych, koncertów, czy występów artystycznych.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.043.362,16 zł
PROMESA BGK: 1.839.025,94 zł

Remont generalny budynku GOK - prace remontowe auli.
Remont generalny budynku GOK - prace zewnętrzne.
Remont generalny budynku GOK - prace remontowe auli.
Remont generalny budynku GOK - prace remontowe przestrzeni biurowej.
Remont generalny budynku GOK - prace zewnętrzne.