Koncepcja szlaku konnego

Po wielu miesiącach prac odebrana została "Koncepcja szlaku konnego przez historię gminy Nowa Wieś Lęborska". Przebieg szlaku został przygotowany z uwzględnieniem zasad wytyczania i znakowania turystycznych szlaków przyjętych przez PTTK.

Szlak przechodzi przez całą gminę Nową Wieś Lęborska z południa na północ, tj. od granicy z gminą Potęgowo na wysokości Runowa i Pogorzelic, aż do granic gminy w obrębie miejscowości Tawęcino i miejscowości Łebień. Od południa do szlaku głównego prowadzić będzie odcinek łącznikowy (od stajni koni w miejscowości Małoszyce). Taki układ pozwoli włączyć w planowany szlak w funkcjonujące na terenie naszej gminy stajnie oraz w istniejące trasy konne na terenie gmin Potęgowo, Cewice i Choczewo, a także wyprowadzić jeden łącznik szlaku do gminy Wicko.

Zakłada się, że na szlaku zostanie zainstalowana mała architektura z podstawowymi urządzeniami do obsługi ruchu turystycznego. Urządzenia te podniosą komfort wypoczynku i bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt. Planuje się 3 miejsca popasu (w Pogorzelicach, Janowicach i Obliwicach).
Dokument kompleksowo opisuje także bogate walory przyrodniczo-historyczne gminy. Opracowanie zawiera projekt graficzny tablicy informacyjnej i wizualizację tablicy historycznej, na której znajdą się opisy zabytków.

“Szlak konny przez historię Gminy Nowa Wieś Lęborska” realizowany jest w ramach instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) wpisuje się w przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego “Pomorska Turystyka Konna”.

Zdjęcia z przepraw konnych dzięki uprzejmości Stadniny Koni Runowo.

Grafika obrazująca całą trasę szlaku konnego przebiegającą  przez gminę Nowa Wieś Lęborska.
Grafika obrazująca miejsce postoju dla korzystających ze szlaku oraz popas dla koni.
Wizualizacja tablicy informacyjnej ustawianej na szlaku konnym.
Kilku jeźdźców na koniach na drodze leśnej.
Jeździec na koniu w lesie.
Kilkunastu jeźdźców na koniach na łące.
Kilkunastu jeźdźców na koniach jedzie przez łąki.
Kilku jeźdźców na koniach na drodze leśnej.
Konie w leśnej jesiennej scenerii.
Konie w wiosennej scerii na polanie.
Kilku jeźdźców na koniach na drodze leśnej.
Jeździec na koniu stoi nad jeziorem w lesie.
Kilku jeźdźców na jedzie koniach po drodze polnej.
Kilku jeźdźców jedzie na koniach po drodze leśnej.
Kilku jeźdźców jedzie na koniach po drodze leśnej.
Kilku jeźdźców jedzie na koniach nad jeziorem w lesie.
Kilku jeźdźców na koniach na drodze leśnej.
Kilku jeźdźców na koniach na drodze leśnej.
Kilku jeźdźców na koniach na drodze leśnej.
Kilku jeźdźców na koniach na drodze leśnej.
Kilku jeźdźców na koniach na drodze leśnej.
Kilku jeźdźców na koniach na kładkce nad strumykiem leśnym.
Kilkunastu jeźdźców na koniach jedzie po łące.