Pomorskie Szlaki Kajakowe

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury


6 sierpnia 2022 r. ponad 70 osób wzięło udział w spływie kajakowym rzeką Łebą z przystani kajakowej w Lęborku do przystani w Chocielewku. Blisko 10 km spokojny odcinek pokonali wszyscy uczestnicy, na których na miejscu czekał gorący poczęstunek.

W spływie udział wzięli uczestnicy konkursu fotograficznego „Gmina z widokiem”, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, a także chętni radni i sołtysi, którzy mieli możliwość zgłoszenia do udziału w wydarzeniu w ramach podziękowania najbardziej aktywne osoby w swoich sołectwach.

Na zakończenie spływu kajakowego laureat konkursu fotograficznego – Paweł Kubiak, Sołtys Obliwic odebrał z rąk Wójta Gminy nagrodę za najlepiej ocenione przez internautów zdjęcie. Dodatkowo gminne upominki rozlosowano także wśród wszystkich pozostałych uczestników wydarzenia.

Z przystani kajakowej w Chocielewku chętnie korzystają miłośnicy aktywnego wypoczynku. Odcinek z Lęborka do Chocielewka można pokonać w 2-3 h. Trasa jest odpowiednia na początek przygody z kajakiem. Sama przystań jest idealnym miejscem do rekreacyjnego spędzania wolnego czasu z rodziną.

Spływ kajakowy zorganizowano w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba Uwolnij Energię Natury” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ WIDEO ZE SPŁYWU


Rzeka Łeba w ramach unijnego projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba – Uwolnij Energię” zyskała nową infrastrukturę turystyczną i szlak turystyczny o długości 27,87 km.

30.04.2021 roku zakończyła się budowa przystani kajakowej i przenoski przy jazie. Na przystani kajakowej można bezpiecznie zwodować i wyciągnąć z wody kajaki i skorzystać z infrastruktury m.in. wiat, miejsca na ognisko czy specjalnych stojaków – suszarek do kajaków. Dogodny dojazd zyskali przedsiębiorcy obsługujący kajakowe spływy.

Dofinansowanie: 307.076,78 zł
Wydatki kwalifikowane: 491.661,96 zł
Całkowita wartość inwestycji: 467.595,00 zł

Gmina Nowa Wieś Lęborska jest partnerem projektu.

Dofinansowanie projektu: 2.455.654,62 zł
Wydatki kwalifikowane projektu: 4.024.109,43 zł
Całkowita wartość projektu: 4.024.724,43 zł


11 grudnia 2017 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Liderem Projektu jest Gmina Łęczyce, a partnerstwo projektu tworzą: Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Miasto Lębork, Gmina Wicko, Gmina Główczyce, Gmina Miejska Łeba.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzekach: Łeba oraz Chełst - od m. Paraszyno do m. Łeba, poprzez budowę przystani i przenosek kajakowych wraz z zagospodarowaniem oraz oznakowaniem szlaku. Projekt w swej idei ma przyczynić się do powstania silnej, regionalnej marki turystycznej bazującej na szlakach kajakowych i wykreowania unikatowego, sieciowego produktu turystycznego.
Realizacja zaplanowana jest na lata 2018-2020, jednakże główne działania zgodnie z przyjętymi harmonogramami powinny zakończyć się w roku 2019. Rok 2020 związany będzie z promocją projektu. Wartość inwestycji, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem wynosi 2 808 362,45 zł.
Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, tj. kwota 2 387 108,08 zł.