Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnicach

Zadanie zakłada rozbudowę istniejącego budynku użyteczności publicznej o nowoczesną świetlicę wiejską z przestronną salą główną, zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz z niezbędnymi instalacjami - wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i elektrycznymi. Planuje się również przebudowę instalacji centralnego ogrzewania - kotłownię z pompą ciepła stanowiącą źródło ciepła dla całego obiektu. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 9/65 (obręb Leśnice), w której swoją siedzibę ma obecnie miejscowo Ochotnicza Straż Pożarna.

Po rozbudowie budynku i budowie świetlicy przewiduje się, że obiekt będzie wstanie pomieścić nawet 120 osób. Budynek o zwartej bryle architektonicznie po realizacji inwestycji nawiązywać będzie do zabudowy tradycyjnej. Obiekt pełnić będzie funkcje kulturalne. Sołectwo Leśnice zyska w ten sposób atrakcyjne miejsce służące organizacji imprez oraz integracji lokalnej społeczności. Odbywać się tu będą: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i zajęcia artystyczne przeznaczone dla dzieci, młodzieży jak i seniorów, a także rożnego rodzaju festyny, dożynki oraz wszelkie inicjatywy społeczne inicjowane przez mieszkańców sołectwa, miejscowe organizacje pozarządowe i Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.

Obiekt może także pełnić funkcje lokalu wyborczego. Został zaprojektowany z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, w szczególności tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zaprojektowano miejsca parkingowe, bezprogowe wejścia, a w samym budynku znajdzie się przestronna i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych toaleta. Zakłada się wykonanie podjazdów, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów wraz z wyrównaniem gruntu. Inwestycja zagospodaruje także teren wokół, przenosząc w to miejsce istniejący w pobliżu placu zabaw.

W marcu 2024 roku ogłoszony został przetarg na realizację zadania, a w maju 2024 podpisano umowę z wykonawcą inwestycji (D&D Ivest Sp. z o.o. ul. Jodłowa 3, 84-239 Bolszewo). Planowany termin zakończenia prac to III kwartał 2025 roku. Inwestycja realizowana jest w ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3.209.385,43 zł
PROMESA BGK: 2.888.446,89 zł