Aktualności

2020-03-03

Aplikacja mobilna "Alarm 112"

MSWiA uruchomiło aplikację mobilną „Alarm112”. To ułatwienie dla głuchych i niedosłyszących, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia. Umożliwia ona dyskretny kontakt z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
2020-02-26

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Termin zgłaszania udziału upływa 17.04.2020r.
2020-02-20

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie odbędzie się 28 lutego (piątek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.
2020-02-20

Biuletyn informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z lutowym wydaniem Biuletynu informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim.
2020-01-27

LGD "Dorzecze Łeby" zaprasza na konsultacje - 28,29.01.2020 - GOKIS w Wicku

Podczas spotkania omówione zostaną wzory formularzy, wniosków o płatność oraz planowane konkursy na rok 2020. Zapraszamy!
2020-01-27

Biuletyn informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem Biuletynu informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim.
2020-01-09

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2020 r.
2019-12-30

Program współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 przyjęty

Zapraszamy do zapoznania się z Programem oraz monitorowania strony Urzędu oraz Kuratorium Oświaty, na której będą ogłaszane odpowiednie konkursy.
2019-12-12

Zaproszenie na spotkanie wigilijne w Pogorzelicach

Spotkanie wigilijne seniorów odbędzie się 20 grudnia o godz. 18.00.
2019-12-11

Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 13.12.2019 w Lęborku

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną lub gospodarczą i inne podmioty ekonomii społecznej na szkolenie: Możliwości zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej. Miejsce: Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, ul. Łokietka 5, termin: 13 grudnia 2019 r., godz. 9.00.
2019-11-27

WAŻNE Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie pt.: "Ochrona danych osobowych. RODO"odbędzie się 05.12.2019 r.(czwartek) w godzinach 16:00 - 21:00 w Klubie Osiedlowym BAZA przy ul. Łokietka 5 w Lęborku.
2019-11-26

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska Uchwałą Nr XIII/159/19 z dnia 18 listopada 2019 r., przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
2019-11-14

WAŻNE Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie pt.: "Nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego"odbędzie się 25.11.2019 r.(poniedziałek) w godzinach 09:00 -16:00 w Klubie Osiedlowym BAZA przy ul. Łokietka 5 w Lęborku.