Poradnik na czas kryzysu i wojny

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik na czas kryzysu i wojny. Materiał zawiera wskazówki jak przygotować się do sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, konieczności ewakuacji czy wybuchu wojny.

W pierwszej części poradnika autorzy wyjaśniają jak przygotować się do sytuacji kryzysowej. Materiał zawiera wskazówki jak reagować na sygnały alarmowe, w jaki sposób przygotować rodzinę na zagrożenie , jak chronić się przed dezinformacją, jak przygotować zapasy na czas zagrożenia i co powinien zawierać zestaw ewakuacyjny.  

Druga część poradnika opisuje działania w sytuacji zagrożenia. Autorzy podkreślają, że w czasie kryzysu i wojny musimy być gotowi do stawienia czoła szczególnym zagrożeniom jak np. skażenie terenu, brak dostaw energii elektrycznej i wody, konieczność ewakuacji lub schronienia, spotkanie z obcym wojskiem czy sytuacja zakładnicza.

Poradnik zawiera także wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy, listę kontrolną plecaka ewakuacyjnego oraz tabelę na najważniejsze numery i dane, którą należy uzupełnić i mieć przy sobie. 

Poradnik do pobrania poniżej.

Źródło oraz więcej informacji
(https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy--poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny)

Element dekoracyjny. Strona tytułowa poradnika. grafika