Aktualności

2023-09-13

Webinarium „Nowe obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027”

19 września 2023 r. w godz. 10:00 - 11:15 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

2023-07-28

Nabór wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 2)

Termin składania wniosków upływa w dniu 2 sierpnia 2023 r. o godzinie 15:30.

2023-07-07

Wypełnij ankietę. Wyraź swoją opinię

Ankieta dla wszystkich mieszkańców gminy.

2023-05-31

Nabór wniosków do konkursu "Otwarci na kulturę!"

Wnioski można składać do 16 czerwca w GOK w Nowej Wsi Lęborskiej.

2023-05-31

Ważne spotkanie w sprawie strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”

6 czerwca o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

2023-05-18

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Dotyczy projektu pn. „Wzrost kompetencji dzieci z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę miasteczek ruchu drogowego i montaż radarowego wyświetlacza prędkości”.

2023-02-24

ANKIETA - aktywność zawodowa i społeczna ludzi młodych 16-25 lat

Akcja zbierania odpowiedzi trwa do 12 marca 2023 r.

2023-02-08

Ankieta dla ROLNIKÓW

Akcja zbierania odpowiedzi trwa do 19 lutego 2023 r.

2023-02-08

Ankieta dla SENIORÓW 65+

Akcja zbierania odpowiedzi trwa do 19 lutego 2023 r.