DARŻEWO

(Darżewo, Laska)

Miejscowości wchodzące w skład Sołectwa Darżewo: Darżewo, Laska 

HISTORIA, PRZYRODA, OBRZĘDY (Źródło: Album "Gmina Nowa Wieś Lęborska", Wydawnictwo Bernardinum, ISBN 978-83-8127-693-1)

Darżewo to stara posiadłość szlachecka należąca do roku 1955 do powiatu słupskiego. Stary list lenny Czeszków, Bajanów, Mingenów i Tondeszków w Darszkowie z dnia 9.01.1524 roku oraz grodzisko w Darżewie mogą wskazywać, że nazwa Darżkowo jest zdrobnieniem od Darżewa. Zdrobnienia takie stosowano zwykle dla później powstałych młodszych miejscowości.

Zabytki

• dworek z II połowy XIX wieku i mały, lecz interesujący przyrodniczo park,
• stare domy ryglowe (nr 4, nr 8) wypełniane gliną; tablice nagrobne zawierały polskie nazwiska,
• prawdopodobne występowanie grodziska.

RADA SOŁECKA, kadencja 2019-2024:
Sołtys:
Jan Materka, tel. 508 186 943
Sylwia Materka, Emilia Rumińska, Beata Bednarek, Elżbieta Płotka, Patryk Hańczyk, Tadeusz Materka.

Wykaz ostatnich inwestycji realizowanych w sołectwie: