Świat szczęśliwego krasnala w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Projekt „Świat szczęśliwego krasnala w Gminie Nowa Wieś Lęborska”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

INFORMACJE OGÓLNE
Głównym założeniem projektu jest zakup i montaż wyposażenia niezbędnego do uruchomienia pierwszego żłobka na terenie gminy. Zakupione zostanie wyposażenie i meble: Łóżeczka i leżaki z materacami; stoliki; krzesełka; krzesełka do karmienia; kojce modułowe z materacami; szafy na pościel; komody z przewijakami do toalet; szafki na pieluchy; szafki do szatni; regały i szafki na zabawki; dywany do sal; dywany do kącików zabaw, krzesełka do karmienia najmłodszych dzieci. Kupione zostanie także wyposażenie do sali audiowizualnej (interaktywny dywan oraz ekran projekcyjny), wyposażenie gabinetu pielęgniarki (meble i apteczka) oraz wyposażenie kuchni (m.in. piec konwekcyjno-parowy, szafy chłodnicze, patelnia elektryczna, zmywarka, stoły robocze, sterylizatory i podgrzewacze do butelek, naświetlacz do jaj, wózki transportowe do przewożenia posiłków, warniki, sztućce i pojemniki na nie, garnki, szafa przelotowa, drobne akcesoria kuchenne itp.).

W ramach projektu kupione zostaną także pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, m.in. kąciki zainteresowań (całe komplety z wyposażeniem -zabawkami), zabawki edukacyjne, sensoryczne, konstrukcyjne, interaktywne, domki, bujaki, zjeżdżalnie, pchacze, baseny z piłeczkami, maty edukacyjne, samochody/jeździki, lalki, maskotki, klocki, układanki, piramidki itp.

Aby koszt opieki nad dziećmi nie obciążał tak bardzo budżetu rodziców, w ramach projektu będzie częściowo finansowane bieżące funkcjonowanie żłobka przez dwa pierwsze lata - sfinansowane zostanie zatrudnienie 6 opiekunek/nauczycielek oraz jednej pielęgniarki (całe etaty). Dzięki temu koszt pobytu dzieci w żłobku nie będzie tak wysoki jak w żłobkach prywatnych.

W żłobku powstanie 45 miejsc dla dzieci do lat 3. Każda z grup liczyć będzie do 15 osób (dzieci będą podzielone na 3 grupy wg wieku i stopnia ich samodzielności). Otwarty będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00-16:00.

Żłobek został tak zaprojektowany, aby w budynku nie istniały żadne bariery architektoniczne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dla bezpieczeństwa dzieci w budynku nie będzie schodów (budynek o powierzchni prawie 2tys. m2 będzie miał tylko jedno piętro). W każdej sali przewidziano wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku. W żłobku będzie nawet pomieszczenie do przechowywania wózków czy rowerków, którymi dzieci przyjadą do żłobka. Zapewnione zostaną: toalety z przewijakami, OSOBNE POMIESZCZENIA DO SPANIA. Obok budynku zaprojektowany został plac zabaw dostosowany do wieku dzieci. Przestronna i dobrze wyposażona kuchnia zapewni gotowanie odrębnych posiłków zarówno dla dzieci ze żłobka, jak i przedszkola.

OKRES REALIZACJI
2018-12-01 - 2021-09-30 (Umowa o dofinansowanie podpisana została 19.12.2018 r.)

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest ułatwienie/umożliwienie powrotu do pracy osobom mającym dzieci w wieku 0-3 lata.

CELE SZCZEGÓŁOWE
- zwiększenie zatrudnienia oraz dostępu do form opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 45 miejsc w nowo powstałym żłobku;
- umożliwienie 45% uczestnikom projektu - rodzicom pracującym (w szczególności kobietom) powrotu do pracy z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego oraz zwiększenie szansy utrzymania pracy przez osoby, które opiekują się dziećmi do lat 3 poprzez szybszy powrót do pracy;
- wdrażanie rozwiązań ułatwiających powrót na rynek pracy oraz umożliwienie rozpoczęcie kariery zawodowej 45% uczestnikom projektu - rodzicom niepracującym (szczególnie kobietom);
- umożliwienie 45 rodzicom łączenia obowiązków zawodowych z prywatnymi.

PLANOWANE EFEKTY
- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu Programu – 18 osób (w tym 18 kobiet);
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu – 18 (w tym 3 kobiety);
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w Programie – 45 osób (w tym 40 kobiet i 5 mężczyzn);
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 45 miejsc;
- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK) – 1.

WARTOŚĆ PROJEKTU
1.295.634,14 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Dofinansowanie w kwocie 1.101.289,02 zł