PILNE! Nabór na dofinansowanie w 2023 roku zadań z zakresu Programu Sport Dla Wszystkich

Utworzono: 25-11-2022

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, o przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, czyli m.in. gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe. Do rozdysponowania jest 30 mln zł.

Zadania realizowane w ramach konkursu:
1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;                           
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:

  • Aktywna wieś
  • Organizator sportu w środowisku wiejskim

3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.  

Nabór wniosków: Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 7 grudnia 2022 roku. Zostaną one rozpatrzone do 18 stycznia 2023 r.

Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT.

Źródło oraz więcej szczegółowych informacji: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich

Grafika dekoracyjna.