Przedszkola z klasą w gminie Nowa Wieś Lęborska-etap 2

Gmina Nowa Wieś Lęborska wraz z partnerami Fundacja Lokalna i Dawid Steffke Mapa Edukacji realizuje projekt pt. „Przedszkola z klasą w gminie Nowa Wieś Lęborska - etap 2”.

Celem projektu jest utworzenie 36 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowa Wieś Lęborska do 31.12.2025 roku poprzez realizację następujących zadań:

  1. zatrudnienie 2 nauczycieli, przeprowadzenie prac remontowych i zakup wyposażenia do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi Lęborskiej w celu utworzenia 16 nowych miejsc przedszkolnych;
  2. zatrudnienie nauczycieli, przeprowadzenie prac remontowych i zakup wyposażenia do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Redkowicach w celu utworzenia 20 nowych miejsc przedszkolnych;
  3. realizacja dodatkowych zajęć dla 132 dzieci przy użyciu specjalnie dobranych pomocy dydaktycznych i terapeutycznych będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby tych dzieci;
  4. realizacja szkoleń dla 16 nauczycielek podnoszących ich kompetencje i umiejętności w zakresie ww. problemów i potrzeb dzieci oraz zapewnienie możliwości konsultacji ze specjalistami po zakończeniu szkoleń.

Projekt skierowany jest do 16 nauczycielek oraz 132 dzieci objętych edukacją przedszkolną w 7 Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego w Gminie Nowa Wieś Lęborska.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 2 081 115,31 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 873 003,77 zł

#FunduszeUE

Budynek szkoły podstawowej w Redkowicach, w którym znajduje się Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Redkowicach
Budynek Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi Lęborskiej
Logo Funduszy Europejskich dla Pomorza