Przedszkola z klasą w gminie Nowa Wieś Lęborska-etap 2

Gmina Nowa Wieś Lęborska uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu partnerskiego pn. „Przedszkola z klasą w gminie Nowa Wieś Lęborska - etap 2”.

Partnerami projektu są Fundacja Lokalna z siedzibą w Pogorzelicach oraz Dawid Steffke Mapa Edukacji z siedzibą w Wejherowie. 

Projekt realizujemy, aby zwiększyć o 36 liczbę miejsc przedszkolnych i poprawić jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Nowa Wieś Lęborska.

Z projektu korzystać będzie 16 nauczycieli oraz 132 dzieci z 7 oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Lęborska.

W projekcie planujemy przeprowadzić prace remontowe, kupić wyposażenie i pomoce dydaktyczne oraz zatrudnić 2 nauczycieli i 2 osoby na stanowisku pomoc nauczyciela. 

Zrealizujemy dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze zdiagnozowanymi trudnościami i potrzebami oraz zajęcia w zakresie rozwoju kompetencji matematycznych i cyfrowych.  

W projekcie przeszkolimy nauczycieli w zakresie podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych dotyczących wsparcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz rozwijania kompetencji matematycznych i cyfrowych.

Efektem projektu będzie utworzenie 36 miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych nauczycieli. Rozwiązane lub zniwelowane zostaną również zidentyfikowane problemy u dzieci. 

Okres realizacji projektu: 01.12.2023 – 31.12.2025

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 2 081 115,31 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 873 003,77 zł

#Fundusze UE #Fundusze Europejskie
 

Budynek szkoły podstawowej w Redkowicach, w którym znajduje się Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Redkowicach
Budynek Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi Lęborskiej
Logo Funduszy Europejskich dla Pomorza