Obrót nieruchomościami

2023-08-22

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krępa Kaszubska

Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2023 roku o godzinie 9 - tej w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.