Obrót nieruchomościami

2024-07-04

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Działka nr 337/3, Obręb ewidencyjny: Lubowidz; Działka nr 372/13, Obręb ewidencyjny: Krępa Kaszubska.

2024-06-18

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Część dz. nr 252/131, obr. Lubowidz; dz. nr 859/2, obr. Nowa Wieś Lęborska; część dz. nr 480/11, obr. Nowa Wieś Lęborska; dz. nr 254/7 i 254/8, obr. Tawęcino; część dz. nr 246, obr. Chocielewko.

2024-06-03

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łebień

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2024 roku o godzinie 9-tej w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.