Pieszy Czerwony Szlak Turystyczny im. Jana Kiśluka

Wytyczony w 2021 roku Pieszy Szlak Turystyczny im. Jana Kiśluka (czerwony) to łącznik dla pieszego czarnego "Szlaku krainy Maratonu Ekologicznego” (Nowa Wieś Lęborska - Gęś) oraz „Lęborskiej Drogi Św. Jakuba”. 5,2 km trasa w dużej mierze przebiega przez istniejącą od 2008 roku gminną pieszą "Dydaktyczną Ścieżkę Przyrodniczo - Historyczną". Oznakowanie szlaku uniwersalnymi symbolami podniosło znaczenie ścieżki do rangi PTTK i spowodowało, że stała się ona czytelny dla każdego miłośnika pieszych wędrówek bez względu na region czy kraj pochodzenia.

Trasa jest chętnie odwiedzana przez zorganizowane grupy z przewodnikami.

Szlak zaczyna się (lub kończy) od skrzyżowania drogi powiatowej Łebień-Garczegorze z drogą gminną do Obliwic i prowadzi w kierunku leśnego "Czarnego Stawu".

W okolicy, którego znajduje się "obelisk św. papieży" i miejsce, gdzie w 1892 roku podczas prac polowych odkryto unikatowy zabytek - popielnicę (glinianą urnę domkową datowaną na 850–650 lat przed Chr.).

Następnie na trasie marszu znajduje się lapidarium, czyli odrestaurowany cmentarz ewangelicki z oryginalnie zachowaną Aleją Lipową, Matką Boską Obliwicką i rzeźbioną figurą bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W pobliżu cmentarza przy zabytkowym parku podworskim pełnym starodrzewia znajduje się stanica turystyczna ze świetlicą wiejską, sceną i miejscem organizacji wielu wydarzeń kulturalno-sportowych.

Po minięciu placu zabaw w Obliwicach, szlak prowadzi nad urokliwy „Łabędzi Staw” – atrakcyjne miejsce do uprawiania wędkarstwa amatorskiego i rekreacji. Jest to miejsce bogate w przyrodnicze atrakcje, jak np. okazałe żeremie mieszkających tu bobrów.

Kilkukilometrowy spacer po minięciu Reknicy (Wilkowskiej Strugi) kończy się (lub zaczyna) przy pełnej rekordów guinessa stanicy turystycznej w Wilkowie Nowowiejskim.

Nowy szlak turystyczny powstał w ramach projektu "Łabędzi Staw na skrzyżowaniu turystycznych szlaków" realizowanego przez Stowarzyszenie „Obliwice i okolice” – dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, PTTK w Słupsku i Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Lęborska – Łeba.

18 czerwca 2022 roku przy okazji pieszego rajdu pieszemu szlakowi turystycznemu z Wilkowa Nowowiejskiego do Obliwic uroczyście nadano im. Jana Kiśluka, upamiętniając tym samym zmarłego działacza i animatora kultury, który od samego początku wspierał ideę znakowania trasy, następnie osobiście znakował i otwierał szlak jako przewodnik turystyczny.