Insygnia gminne

Sprawy związane ze stanowieniem symboli jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.). Zgodnie z jej przepisami, jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do stanowienia (w drodze uchwały organu stanowiącego) własnych herbów, weksyliów (flaga, chorągiew, sztandar, flaga stolikowa, banner i in.), pieczęci, insygniów (łańcuch, laska, dzwonek i in.) oraz emblematów i innych symboli (np. oznaka radnego, statuetka, klucz). Wzory symboli ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.

HERB

Projekt herbu gminy został zatwierdzony uchwałą nr XXVI/162/92
Rady Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej z dnia 21 grudnia 1992 roku.

Kształt herbu stanowi typowa tarcza herbowa. Tło herbu jest koloru zielonego (zieleń soczysta) z proporcjonalną obwódką na obrzeżach herbu w kolorze czarnym. W centralnej części herbu widnieje Gryf Kaszubski w kolorze czerwonym w koronie, którego dziób, szpony oraz korona mają barwę żółtą.
W prawym szponie Gryf trzyma symboliczny kłos zboża wielkości zbliżonej do wysokości postaci Gryfa. Kłos jest o barwie Żółtej. W lewym szponie Gryf trzyma tarczę rycerską (w kształcie herbu bez ściętych narożników). Tarcza jest w kolorze stalowym, posiada czarną obwódkę, w górnym lewym rogu tarczy widnieje stylizowana litera „N”, a w prawym dolnym rogu tarczy litera „W”, które w zasadzie zajmują wielkością centralną część tarczy i mają barwę ciemnostalową w czarnej obwódce. Litery te są inicjałami nazwy Nowa Wieś.
W dolnej części zwężenia tarczy herbu znajduje się poziomy falisty pas w kolorze niebieskim, symbolizujący rzekę Kisewa. Zarówno Gryf, jak i końcówka dolna kłosu znajdują się proporcjonalnie kilka milimetrów nad pasem niebieskim, a dolna końcówka tarczy znajduje się na styku z pasem.

Rozmowy na temat projektu herbu Gminy Nowa Wieś Lęborska rozpoczęto jeszcze w roku 1990. Na Sesji Rady Gminy odbytej 19 lipca, dr Roman Szmelter - historyk ziemi lęborskiej przedstawił trzy wersje projektu herbu. Radni jednak w tym czasie nie dokonali wyboru. W związku z tym rozpisano konkurs na opracowanie herbu. 21 grudnia 1992 roku na Sesji Rady Gminy, spośród 7 zgłoszonych do konkursu projektów dokonano wyboru. Zwyciężył projekt autorstwa Pana Bronisława Lisa, ówczesnego Komendanta Komisariatu Policji w Nowej Wsi Lęborskiej. Po graficznej obróbce wybranego projektu herb Gminy Nowa Wieś Lęborska przybrał wygląd obowiązujący do dziś.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia projektów zgłoszonych do konkursu


1. Projekt herbu wg Bronisława Lisa

2. Projekt herbu wg Bronisława Lisa

3. Projekt herbu wg Bronisława Lisa

4. Projekt herbu wg Tomasza Falkiewicza

5. Projekt herbu wg Zofii Lus

6. Projekt herbu wg Zakładu Napraw Plandek "Triumf"

7. Projekt herbu wg Zakładu Napraw Plandek "Triumf"

PIECZĘĆ GMINNA

Pieczęcią Gminną Gminy Nowa Wieś Lęborska jest metalowa tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 36mm. W polu pieczętnym znajduje się herb gminy a w otoku napis "GMINA NOWA WIEŚ LĘBORSKA". Początek napisu od jego zakończenia oddziela tzw. dywizor - sześciopromienna heraldyczna gwiazdka.

PIECZĘĆ RADY GMINY

Pieczęcią Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska jest metalowa tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 36mm. W polu pieczętnym znajduje się herb gminy a w otoku napis "RADA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA". Początek napisu od jego zakończenia oddziela tzw. dywizor - sześciopromienna heraldyczna gwiazdka.

ŁAŃCUCH Z WIZERUNKIEM ORŁA NOSZONY PRZEZ
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

ŁAŃCUCH Z WIZERUNKIEM ORŁA NOSZONY PRZEZ
KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

Wzór łańcucha z wizerunkiem orła i sposób jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego określa Minister właściwy do spraw wewnętrznych. Dnia 22 lipca 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie, które zmieniło wzór łańcucha. Według tych przepisów „łańcuch składa się z 58 ogniw o kształcie okrągłym i średnicy zewnętrznej 30 mm oraz górnego "ogniwa potrójnego" o wysokości 30 mm i szerokości 61 mm i dolnego "ogniwa potrójnego" o wysokości 30 mm i szerokości 61 mm. Na łańcuchu jest zawieszony - na dwóch łańcuszkach przymocowanych do dolnego "ogniwa potrójnego" - wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 80 mm i szerokości 72 mm, wsparty na ramce w kształcie wstęgi o wysokości 28 mm i szerokości 62,5 mm, bez wypełnienia. Wewnątrz ramki, do jej górnej i dolnej krawędzi, są przymocowane litery USC pisane kursywą. Łańcuch oraz wizerunek orła są wykonane z metalu w kolorze srebrnym lub starego srebra (srebrzony, oksydowany). Do łańcucha może być dołączony łańcuszek spinający łańcuch - do samodzielnego przymocowania do ogniw łańcucha”.

Ponieważ zgodnie z przepisami dopuszcza się używanie przez kierownika urzędu stanu cywilnego łańcucha z wizerunkiem orła używanego na podstawie przepisów dotychczasowych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Wsi Lęborskiej używa łańcucha, którego wzór przedstawia poniższa fotografia.