Aktualności

2018-04-27

RODO dla stowarzyszeń - bezpłatne szkolenie 12 maja 2018 r.

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Gdańsku.
2018-04-06

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej - rozwój wspólnot lokalnych.

W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 05.04.2018 r. na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącym realizacji zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert.
2018-04-06

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej - działalność dla osób niepełnosprawnych.

W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 05.04.2018 r. na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącym realizacji zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert.
2018-04-06

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej - sport.

W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 05.04.2018 r. na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącym realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert.
2018-04-06

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej - ochrona i promocja zdrowia.

W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 05.04.2018 r. na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącym realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert.
2018-04-05

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2018 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
2018-04-05

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
2018-04-05

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2018 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
2018-04-05

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2018 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
2018-03-09

Zaproszenie na szkolenie "FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację"

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej, dnia 14 marca 2018r. Lębork, ul. Krzywoustego 1 sala 108, godz. 09.00-15:00
2018-01-22

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). Bezpłatne konsultacje odbędą się: 25 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, w godzinach 10:00-12:30.
2018-01-22

„Równać Szanse 2018”

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni! Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.