Aktualności

2018-07-19

Biuletyn Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, serdecznie zaprasza do lektury Biuletynu informacyjnego OWES.
2018-07-18

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2018 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
2018-07-18

Otwarty Konkurs Ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2018 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
2018-06-29

Biuletyn Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, serdecznie zaprasza do lektury Biuletynu informacyjnego OWES.
2018-06-29

Stypendia są dla każdego - kampania informacyjna o stypendiach dla uczniów i studentów

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? Masz artystyczną duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju! W bazie serwisu www.mojestypendium.pl czeka ponad 9000 informacji dotyczących stypendiów, grantów i konkursów!
2018-06-08

Zaproszenie na XIII Biesiadę Odpustową w Mostach

Organizatorzy serdecznie zapraszają 17 czerwca na XIII Biesiadę Odpustową ku czci Świętego Brata Alberta w Mostach. Rozpoczęcie o godz. 12:00.
2018-06-04

Bezpłatne konsultacje dla wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich

Bezpłatne konsultacje odbędą się 12 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku, sala nr 9, w godzinach: 11:00-13:30.
2018-06-01

Wspieranie młodzieży w powiecie lęborskim - konferencja.

Konferencja dedykowana przedstawicielom/kom osób pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży w organizacjach pozarządowych, jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach im podległych, nauczycielom i oczywiście samej młodzieży zwłaszcza przedstawicielom/kom samorządów uczniowskich, młodzieżowych rad i grup nieformalnych. Spotkanie obędzie się 14 czerwca (czwartek) 2018r. w Stacji Kultura w Lęborku, mieszczącej się w budynku Dworca PKP przy ul. Dworcowej 8a. Początek spotkania o godzinie 10.00 Udział w konferencji jest bezpłatny! ZAPRASZAMY do nadsyłania zgłoszeń!
2018-05-30

Biuletyn Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Punkt Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, serdecznie zaprasza do lektury biuletynu informacyjnego OWES.
2018-04-27

RODO dla stowarzyszeń - bezpłatne szkolenie 12 maja 2018 r.

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Gdańsku.
2018-04-06

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej - rozwój wspólnot lokalnych.

W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 05.04.2018 r. na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącym realizacji zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert.
2018-04-06

Zaproszenie do prac w komisji konkursowej - działalność dla osób niepełnosprawnych.

W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 05.04.2018 r. na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącym realizacji zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert.