Przebudowa drogi gminnej nr 122026G prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej nr 122026G prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej w obrębie ul. Bosmańskiej, ul. Kapitańskiej, ul. Marynarzy, ul. Morskiej i ul. Komandorskiej. Zadanie realizowane będzie etapowo. Oprócz nowej asfaltowej nawierzchni, 5-metrowy pas drogowy wyposażony będzie w chodniki oraz opaski drogowe. Pojawi się także oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych, odpowiednie oznakowanie drogowe i powierzchniowe odwodnienie do przydrożnych rowów chłonnych. Całość zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności w ruchu pieszym, poprawiając komfort życia mieszkańcom osiedla.

Realizacja zadania umożliwi i ułatwi dostęp mieszkańców Nowej Wsi Lęborskiej do Miasta Lębork, w którym znajdują się m.in. obiekty kultury, kino, muzeum, urzędy, kościoły, szpital, szkoły ponadgimnazjalne, a także miejsca pracy mieszkańców Nowej Wsi Lęborskiej. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności czasowej przede wszystkim mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska do ośrodków miejskich: powiatowych, subregionalnych oraz wojewódzkich. Inwestycja integruje społeczne, gospodarcze i środowiskowe aspekty rozwoju gminy i poprawia jakość życia mieszkańców. Przebudowa przedmiotowej drogi na terenie zagrożonym wykluczeniem tj. miejscowości w której funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej jest społecznie sprawiedliwa i ekonomicznie uzasadniona. Zakres zadania wpisuje się w obowiązującą Strategię Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030 i nawiązuje do celów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz do strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).

Planowany termin zakończenia prac to II kwartał 2024 roku.

PROMESA BGK: 1.348.182,28 zł

Osiedle zabudowy jednorodzinnej w obrębie drogi gminnej nr 122026G - ul. Bałtycka, ul. Bosmańska, Komandorska, ul. Kapitańska.
Osiedle zabudowy jednorodzinnej w obrębie drogi gminnej nr 122026G - ul. Bałtycka, ul. Bosmańska, Komandorska, ul. Kapitańska.
Osiedle zabudowy jednorodzinnej w obrębie drogi gminnej nr 122026G - widok ogólny.
Przebudowa ul. Bosmańskiej w Nowej Wsi Lęborskiej.
Przebudowa ul. Bosmańskiej w Nowej Wsi Lęborskiej.
Przebudowa ul. Bosmańskiej w Nowej Wsi Lęborskiej.