Systemy ostrzegania

* Regionalny System Ostrzegania (RSO)

* Krajowy System Ostrzegania (KSO)

usługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji umożliwiające powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach

Korzystając z darmowych, ogólnodostępnych narzędzi np. Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) czy Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO) mieszkańcy mogą pozyskać informację na temat zagrożeń prognozowanych dla danego terenu.

Krajowy System Ostrzegania został stworzony z myślą o usprawnieniu komunikacji pomiędzy wszystkimi organizacjami odpowiedzialnymi za pomoc w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji. Natomiast nowoczesne technologie GSM umożliwiły szybką komunikację oraz wymianę informacji za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Zatem obecne rozwiązania technologiczne oraz stabilna platforma wymiany informacji stały się doskonałym narzędziem do przesyłania informacji w sytuacjach szczególnego zagrożenia pomiędzy społeczeństwem a centrami szybkiego reagowania.

Chcąc skorzystać z Krajowego Systemu Ostrzegania (KSO) i otrzymywać bezpłatne powiadomienia – ostrzeżenia pogodowe dla wybranego obszaru należy wysyłać SMS na numer 533 112 112, a w jego treści wpisać swój kod pocztowy. Po rejestracji, na wskazany numer zostanie wysłane potwierdzenie.
Jednorazowy koszt SMS-a jest zgodny z taryfą Twojego operatora. Wszystkie przesyłane informacje z systemu KSO, są bezpłatne!
W sytuacji zagrożenia, powiadomienie SMS zostanie wysłane wprost na ekran Twojego telefonu!

Bezpłatna aplikacja mobilna Regionalny System Ostrzegania (RSO) dostępna jest dla poszczególnych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone).
Pobierz aplikację RSO:

Umożliwia ona dostęp do komunikatów generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego poszczególnych urzędów wojewódzkich na terenie Polski. Wybierając np. województwo pomorskie otrzymają Państwo komunikaty/ostrzeżenia, które obejmują następujące kategorie tematyczne - ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, stany wód (wodowskazów). Aplikacja zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Szczegółowe informacje o RSO.

Logo Regionalny System Ostrzegania (RSO)


WÓJT GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

informuje:

JEŚLI CHCESZ BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ Z GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SMS-y Z INFORMACJAMI O:

  • sytuacjach kryzysowych na terenie gminy zagrażających zdrowiu i życiu,
  • konieczności ewakuacji z określonych rejonów,
  • informacji ważnych dla zdrowia i życia mieszkańców,
  • innych ważnych komunikatów i informacji z życia gminy.

WYŚLIJ SMS* Z KODEM REJESTRACYJNYM SWOJEGO SOŁECTWA NA NUMER 661 005 465 I ZAREJESTRUJ SIĘ W SERWISIE INFORMACYJNYM!!!

Nazwa sołectwa

Kod rejestracyjny

Kod wyrejestrowujący

Nowa Wieś Lęborska

Tak.NWL.NWL

Nie.NWL.NWL

Mosty

Tak.NWL.Mosty

Nie.NWL.Mosty

Pogorzelice

Tak.NWL.Pogorzelice

Nie.NWL.Pogorzelice

Czarnówko

Tak.NWL.Czarnowko

Nie.NWL.Czarnowko

Redkowice

Tak.NWL.Redkowice

Nie.NWL.Redkowice

Krępa Kaszubska

Tak.NWL.Krepa

Nie.NWL.Krepa

Garczegorze

Tak.NWL.Garczegorze

Nie.NWL.Garczegorze

Wilkowo Nowowiejskie

Tak.NWL.Wilkowo

Nie.NWL.Wilkowo

Karlikowo Lęborskie

Tak.NWL.Karlikowo

Nie.NWL.Karlikowo

Lubowidz

Tak.NWL.Lubowidz

Nie.NWL.Lubowidz

Darżewo

Tak.NWL.Darzewo

Nie.NWL.Darzewo

Łebień

Tak.NWL.Lebien

Nie.NWL.Lebien

Tawęcino

Tak.NWL.Tawecino

Nie.NWL.Tawecino

Kębłowo Nowowiejskie

Tak.NWL.Keblowo

Nie.NWL.Keblowo

Dziechlino

Tak.NWL.Dziechlino

Nie.NWL.Dziechlino

Janowiczki

Tak.NWL.Janowiczki

Nie.NWL.Janowiczki

Chocielewko

Tak.NWL.Chocielewko

Nie.NWL.Chocielewko

Obliwice

Tak.NWL.Obliwice

Nie.NWL.Obliwice

Pogorszewo

Tak.NWL.Pogorszewo

Nie.NWL.Pogorszewo

Lędziechowo

Tak.NWL.Ledziechowo

Nie.NWL.Ledziechowo

Leśnice

Tak.NWL.Lesnice

Nie.NWL.Lesnice

Janowice

Tak.NWL.Janowice

Nie.NWL.Janowice

Rekowo Lęborskie

Tak.NWL.Rekowo

Nie.NWL.Rekowo

*Opłata jednorazowa za wysłanie SMS-a jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysłanie SMS-a o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie Polkomtel Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych jest Polkomtel Sp. z o.o.