Aktualności

2019-03-14

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, Redkowice 2019

Zapraszamy na Turniej Kół Gospodyń Wiejskich do Redkowic, 30 marca, godz. 12:00, świetlica w Redkowicach.
2019-03-14

„Aktywna i bezpieczna. Wsparcie dla kobiet z Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 25 marca 2019 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez kobiety ze środków Unii Europejskiej.
2019-03-06

FLORIANY 2019

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych. FLORIANY 2019.
2019-03-05

Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym

Nabór wniosków trwa do 30 marca 2019 r.
2019-03-01

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z promocji i organizacji wolontariatu

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
2019-03-01

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
2019-03-01

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
2019-03-01

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r.
2019-03-01

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
2019-03-01

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska.
2019-02-21

Biuletyn Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Biuletynu Informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim - luty 2019.
2019-02-15

Spotkanie informacyjne dot. Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Gdańsk, 20.02.2019 r.

W środę 20 lutego o godz. 10.00 w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbędzie się spotkanie dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich kierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa pomorskiego
2019-02-15

"Nowe Horyzonty"

„Nowe horyzonty” to projekt skierowany do osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku.