Dostępny Urząd Gminy i GZUK

Logotypy programu.

Gmina Nowa Wieś Lęborska realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd — granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zapewnienie dostępności Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami):

  • z problemami słuchu
  • z problemami wzroku
  • z ograniczeniami w poruszaniu się
  • z problemami poznawczymi.

Wniosek złożony został w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty”.

Wartość grantu: 87.986,20 PLN