Lubowidz. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023

Element dekoracyjny. grafika

22 maja 2023 r. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska - Zdzisław Chojnacki podpisał umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2023.

Na zadanie "Modernizacja terenu rekreacyjnego w Lubowidzu" otrzymano dotację w wysokości 20.000,00 zł. Dodatkowo mieszkańcy sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczyli na ten sam cel kwotę 35.558,00 zł.

Kwota 55.558,00 zł przeznaczona zostanie zgodnie z wolą mieszkańców przede wszystkim na dokończenie budowy boiska.

Celem zadania jest:

• Poprawa ładu przestrzennego oraz podniesienie atrakcyjności terenu sołectwa.

• Stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej, miejsca spotkań dla dzieci (w tym dzieci przedszkolnych), młodzieży i dorosłych, szczególnie podczas spotkań (np. w czasie obchodów Dnia dziecka, czy corocznych Dożynek soleckich). Celem jest integracja międzypokoleniowa.

• Wzmocnienie tożsamości i integracji społeczności, eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych, czynny udział w budowaniu infrastruktury, krzewienie sportu wśród mieszkańców (dzieci, młodzieży i dorosłych), organizowanie zawodów lokalnych drużyn piłki nożnej, ręcznej i gry w siatkówkę.

Wniosek o dofinansowanie napisany został samodzielnie przez mieszkańców sołectwa Lubowidz. Wniosek ten został rekomendowany przez Wójta (spośród dwóch wniosków złożonych przez sołectwa z terenu gminy).

Dzięki temu, że mieszkańcy sołectwa Lubowidz angażują się w prace na rzecz społeczności lokalnej, poprawi się jakość życia całej okolicy. Mieszkańcy oprócz pisania wniosku, samodzielnie wykonają prace związane ze stworzeniem nowej murawy boiska.

Zdjęcia przed realizacją inwestycji: