Aktualności

2020-06-15

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych środkami z Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

Spotkanie odbędzie się dnia 18.06.2020 r. o godz. 17:00 w KLUBIE OSIEDLOWYM BAZA w Lęborku ul. Łokietka 5.
2020-06-10

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY - wnioski o wsparcie do 5 lipca 2020

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego, aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.
2020-05-19

Biuletyn informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z majowym wydaniem Biuletynu informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim.
2020-04-28

Małe granty dla organizacji pozarządowych na działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego

Samorząd Województwa Pomorskiego zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej... Scan oferty należy przesłać w wersji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2020 r. do godziny 15:45.
2020-04-20

Biuletyn informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem Biuletynu informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim.
2020-03-25

Biuletyn informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z marcowym wydaniem Biuletynu informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim.
2020-03-05

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2020r.
2020-03-04

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Nowa Wieś Lęborska w 2020 r.