Wyniki naborów

Ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ). Podobnie jak w I edycji promesy wstępne uzyskały wnioski Gminy Nowa Wieś Lęborska złożone "na rzecz" Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej i Parafii Świętej Marii Magdaleny w Garczegorzu.

Łącznie w dwóch edycjach Programu gmina złożyła 7 wniosków, z których promesę wstępną uzyskały 4 z nich:
- w edycji I:
1. Remont dachu kościoła parafialnego św. Marii Magdaleny w Garczegorzu - 309.197,71 zł.
2. Renowacja pokrycia dachowego i elewacji ceglanej kościoła rzymskokatolickiego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej - 119.971,00 zł.

- w edycji II:
3. Remont wieży głównej kościoła św. Marii Magdaleny w Garczegorzu - 487.635,00 zł.
4. Renowacja prospektu organowego w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Lęborskiej - 112.365,00 zł.

Łączna kwota wsparcia gminy w ramach RPOZ wyniesie 1.029.168,71 zł* (suma z promes wstępnych).

Zgodnie z regulaminem Programu Gmina Nowa Wieś Lęborska w formie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków będzie mogła przekazać środki beneficjentom po spełnieniu wszystkich warunków formalnych i wyłonieniu wykonawców przez parafie. Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek gminy udzieli ostatecznych promes inwestycyjnych.

Celem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest odbudowa zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego.

Grafika przedstawia wyniki naborów wniosków, które otrzymały promesę wstępną w ramach Rządowego Programu Odbudwy Zabytków.