Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Niebędzino

Białoczerwona flaga Polski po lewej stronie, z prawej godło Polski.

Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała dofinansowanie w kwocie 597 451 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024) na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Niebędzino".

640 metrowy odcinek jest jedyną drogą wjazdową i wyjazdową z miejscowości, komunikuje mieszkańców zabudowy jedno i wielorodzinnej. Droga prowadzi do drogi powiatowej nr 1311G.

Planuje się poszerzenie jezdni do szerokości 5,0 m. Inwestycja zakłada wybudowanie pobocza z kostki betonowej o szerokości 1,3 m po jednej stronie jezdni, poboczy z kruszywa po obu stronach jezdni oraz odwodnienie drogi. Całość przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego uczestników, w tym w szczególności pieszych i rowerzystów. Poszerzone pobocze drogi pozwoli na bezpieczne poruszanie się mieszkańców wsi, którzy korzystają z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 1311G.

Realizacja planowana jest na 2024 rok.

DOFINANSOWANIE: 597.451,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.194.903,00 zł

Grafika informująca o przeznaczeniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Grafika składa się ze zdjęcia z lotu ptaka miejscowości i drogi dojazdowej oraz ramki z niebieską informacją o dotacji umieszczonej w prawym dolnym rogu w białej ramce na niebieskim prostokącie.