Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mosty

Przebudowana droga z płyt typu YOMB w miejscowości Mosty. grafika
Przebudowana droga z płyt typu YOMB. Na pierwszym planie tablica informacyjna. grafika

Białoczerwona flaga Polski po lewej stronie, z prawej godło Polski.

Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała dofinansowanie w kwocie 123.009,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023) na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mosty".

Inwestycja obejmowała przebudowę 2-óch odcinków w obrębie drogi wewnętrznej, położonych w przebiegu dz. nr 115/19, 142/2, 835, 837 w obr. Lubowidz o łącznej długości 0,41 km. Zadanie skomunikowało mieszkańców wsi Mosty z resztą miejscowości i miejscowością Lubowidz, łącząc DK nr 6 z drogą gminną nr 122058G. W ramach prac wykonano roboty pomiarowe, korytowanie na głębokość 15 cm na powierzchni wraz z wywozem urobku, profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonano utwardzenia nawierzchni za pomocą płyt betonowych typu YOMB wraz 7 poszerzeniami przy zjazdach na posesje. Wzmocnione zostały pobocza o szerokości ok. 0,75 m z każdej strony drogi. Wykonano odwodnienie drogi - płyty zostały ułożone, zachowując normatywne spadki podłużne i poprzeczne.

 

DOFINANSOWANIE: 123.009,00 zł
KOSZTY KWALIFIKOWALNE ZADANIA: 246.018,71 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 356.018,71 zł