PROGRAM MALUCH+ 2019

MALUCH+ 2019 - dofinansowanie do budowy żłobka

Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała dofinansowanie do budowy żłobka w 2019 r. w wysokości 1.350.000,00 zł.

Dofinansowanie przyznane zostało przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

Całkowity koszt inwestycji (budowy żłobka i przedszkola) wyniósł 9.905.642,65 zł, z czego koszt samego żłobka to 2.348.627,87 zł (23,71% kosztów całej inwestycji).

Galeria zdjęć żłobka.