Świadczenia 500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 1 stycznia 2022 w ZUS

Utworzono: 03-02-2023

OD 1 LUTEGO 2023 R. ZUS ROZPOCZĄŁ PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

Złóż wniosek o 500 plus w apliakcji mZUS. Bezpłatna aplikacja mZUS jest dostępna w sklepach Google Play i App Store.

  • prosty sposób na złożenie wniosków o świadczenia dla rodziny
  • szybka informacja o Twoim wniosku
  • wygodny dostęp do danych o wypłacie Twoich świadczeń
  • powiadomienia z ZUS o okresach świadczeniowych
  • wiadomości, które pojawiły się na Twoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Wnioski o oświadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmowanie wniosków.

W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS [1]. To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

Wnioski można składać również za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach:

Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:
do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
  ·         w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
  ·         w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
  ·         w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
  ·         w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

  500+ dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce:
  ·         obywatelom UE/EFTA,
  ·         pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy.

Do wniosku osoby te powinny  dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy".

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy przez obywateli Ukrainy.

Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji o świadczeniu wychowawczym 500+


Utworzono: 14-01-2022

Od 1 stycznia 2022 r. elektroniczne wnioski o świadczenia „500 plus” można składać do ZUS, aby uzyskać prawo do świadczenia na okres do 31 maja 2022 r. - to w przypadku jeśli rodzic dziecka obecnie nie pobiera tego świadczenia.
Jeśli w zeszłym roku składaliśmy już wniosek o „500 plus”, nie ma potrzeby składać go ponownie. Gminy kontynuują wypłaty już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r.
Od 1 lutego 2022 r. będzie można złożyć wniosek do ZUS na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał rok i rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. Szczegółowe informacje w linku na stronie www.zus.pl.

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, przysługuje nowe, dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Jest ono realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach RKO rodzice otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane. Szczegółowe informacje w linku na stronie www.zus.pl.

Wnioski o przyznanie świadczenia „500 plus” i RKO można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczeń oraz ich wypłatę przejął ZUS. Wszystkie pisma, informacje i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Sam sposób wypłaty świadczeń również się zmienił. Będą one wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

ZUS chce pomóc wszystkim rodzicom i opiekunom, którzy potrzebują informacji jak złożyć wniosek o „500 plus” oraz RKO. Klienci mogą skorzystać ze specjalnej infolinii pod numerem 22 290 55 00 lub umówić się na e-wizytę. Pracownicy ZUS pomogą również wypełnić wniosek o świadczenia we wszystkich placówkach Zakładu.

Źródło: ZUS w Słupsku

Element dekoracyjny.
Element dekoracyjny.