KARLIKOWO LĘBORSKIE

HISTORIA, PRZYRODA, OBRZĘDY (Źródło: Album "Gmina Nowa Wieś Lęborska", Wydawnictwo Bernardinum, ISBN 978-83-8127-693-1)

Historia

Osada położona jest przy południkowo biegnącej drodze Rekowo Lęborskie (1km) na południe – Karlikowo Lęborskie – Tawęcino (1,5 km na północ od Karlikowa Lęborskie) oraz przy nieistniejącej już linii kolejowej Lębork – Choczewo – Wejherowo. Jest tu wysoczyzna plejstoceńska z przylegającą od zachodu do doliny rzeki Kisewa moreną czołową (do 90 m n.p.m.), otoczoną od północy, zachodu i południa moreną denną. Gleby są przeważnie gliniaste, średniej jakości. W dolinie rzeki Kisewa występują holoceńskie piaski napływowe. Karlikowo Lęborskie rozlokowało się na zachodnich obrzeżach dość przestronnej doliny rzeki Kisewa, w której mieszkańcy korzystają z łąk i pastwisk, na średniej wysokości od 60 do 75 m n.p.m.
Data powstania tej osady, choć wg Schultza pojawia się ona jako folwark związany z Tawęcinem dopiero w XVIII wieku, nie jest bliżej znana. Jej nazwa (Karlkow) figuruje w opisie
Brüggemanna z roku 1784 i – według Gerlacha – wywodzi się od karłów lub mysikrólików. Jej słowiańska postać dowodzi, iż ukształtowała się ona w czasach, gdy ludność rodzima
była tu w zdecydowanej większości.
Teren ten był własnościowo związany ze szlacheckimi włościami Tawęcina.
W roku 1910 Tawęcino i Karlikowo Lęborskie fi gurują w spisach jako prywatne posiadłości obszarnicze. Już jednak w roku 1911 przewidywano komunalne uniezależnienie Karlikowa Lęborskiego od Tawęcina. Folwark w Tawęcinie wykupił Landbank w celach parcelacyjnych, natomiast Gościęcino i Karlikowo Lęborskie miały pozostać jeszcze samodzielnymi
komunalnie włościami wielkoobszarowymi. W roku 1910 Karlikowo Lęborskie otrzymało też połączenie kolejowe, dzięki otwarciu linii Lębork – Garczegorze – Choczewo.
Między rokiem 1925, a rokiem 1940 dokonano w Karlikowie Lęborskim parcelacji obejmującej 318 ha użytków rolnych. Zaludnienie było wszakże niewielkie, w granicach 40-49
mieszkańców na 1 km2.
W okresie międzywojennym i podczas drugiej wojny światowej Karlikowo Lęborskie należało do wójtostwa w Tawęcinie.

RADA SOŁECKA, kadencja 2019-2024:
Sołtys: Przemysław Majka, tel.  512 255 769
Irena Rynkiewicz, Jarosław Biczyk, Andrzej Kozakiewicz, Marek Stępień

Wykaz ostatnich inwestycji realizowanych w sołectwie: