Remont gminnej drogi publicznej nr 122015G w miejscowości Garczegorze

Wyremontowana droga gminna w Garczegorzu. grafika
Wyremontowana droga gminna w Garczegorzu. Na pierwszym planie tablica informacyjna. grafika
Wyremontowana droga gminna w Garczegorzu. grafika

Białoczerwona flaga Polski po lewej stronie, z prawej godło Polski.

Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała dofinansowanie w kwocie 178 750,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2023 - remonty) na zadanie pn. "Remont gminnej drogi publicznej nr 122015G w miejscowości Garczegorze".

Zakres robót - remont 200-metrowego odcinka w obrębie drogi nr 122015G w przebiegu działki drogowej nr 24/2 (obr. Garczegorze) przywrócił pierwotne parametry drogi. Po przełożeniu brukowca wzmocniono konstrukcję drogi. Odtworzono spadki poprzeczne i podłużne, uzupełniono podbudowy i utwardzono pobocza. W miejsce starego bruku położono nową kostkę brukową.

DOFINANSOWANIE: 178 750,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 469.491,71 zł

Wyremontowana droga w Garczegorzu. Na pierwszym planie tablica informacyjna.