Aktualności

2020-09-16

BEZPŁATNE SZKOLENIE dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Szkolenie odbędzie się 23.09.2020 godz. 10:00 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Obowiązuje rejestracja.
2020-09-16

Biuletyn informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem Biuletynu informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
2020-08-20

8 września - Lokalne Forum Międzysektorowe w Lęborku

Wydarzenie odbędzie się już 8 września w BAZA Klub Osiedlowy w Lęborku.
2020-08-19

Biuletyn informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z sierpniowym wydaniem Biuletynu informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
2020-07-27

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną".
2020-07-23

ZAPROSZENIE NA II POMORSKĄ SPARTAKIADĘ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Rywalizacja KGW odbędzie się 9 sierpnia 2020r. (niedzielna) godz. 12:00 w Chmielnie – powiat kartuski, na obiektach GOKSiR.
2020-07-17

Biuletyn informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z lipcowym wydaniem Biuletynu informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
2020-07-09

LGD "Dorzecze Łeby" zaprasza na konsultacje - 16,20.07.2020 - GOK w NWL

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. wzory formularzy wniosków o płatność. Zapraszamy!
2020-07-07

Stypendia dla twórców kultury

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza II nabór wniosków w konkursie o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020. Wnioski można składać do 15 lipca 2020r.
2020-07-03

Konsultacje projektu zmiany Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu programu należy zgłaszać do 15 lipca 2019 r.
2020-07-03

LGD "Dorzecze Łeby" zaprasza na konsultacje - 14,15.07.2020 - UM w Lęborku

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. wzory formularzy wniosków o płatność. Zapraszamy!
2020-06-18

40 mln zł na działalność dla KGW

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich i do 30 września można składać wnioski o dotacje.
2020-06-18

Biuletyn informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z czerwcowym wydaniem Biuletynu informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim.