Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Nadmorskiej i ul. Tymiankowej w miejscowości Lubowidz

Białoczerwona flaga Polski po lewej stronie, z prawej godło Polski.

Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzymała dofinansowanie w kwocie 495 621 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024) na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Nadmorskiej i ul. Tymiankowej w miejscowości Lubowidz".

Po przebudowie poprawi się dojazd do zabudowy jednorodzinnej.  Na ulicach pojawi się nowa asfaltowa nawierzchnia o szerokości 4,5m wraz z poboczami z kruszywa łamanego. Planuje się także wykonanie zjazdów do posesji oraz odwodnienia. Inwestycja stanowić będzie spójną technicznie kontynuację przebudowanego już odcinka drogi w dalszym ciągu ul. Nadmorskiej.

Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.

DOFINANSOWANIE: 495.621,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 991.242,00 zł

Grafika informująca o przeznaczeniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Grafika pskłada się z trzech zdjęć. W lewym górnym rogu w znajduje się znak z nazwą ul. Nadmorska. W lewym dolnym rogu zdjęcie gruntowej ul. Tymiankowej, a po prawej stronie zdjęcie gruntowej ul. Nadmorskiej. W prawym dolnym rogu w białej ramce na niebieskim prostokącie znajduje się tekst informujący o nazwie zadania i kwocie dofinansowania.