Konsultacje społeczne

2023-11-02

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu programu należy zgłaszać do 13 listopada 2023 r.

2023-09-27

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Garczegorza

Konsultacje trwają od 19 września 2023 r. do 31 października 2023 r.

2023-06-06

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Piaskowa

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2023-01-04

Konsultacje projektu zmiany Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu zmiany programu należy zgłaszać do 13 stycznia 2023 r.

2022-10-27

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu programu należy zgłaszać do 8 listopada 2022 r.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Janisławiec

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Mosty

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Darżkowo

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kanina

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Ługi

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Piaskowa

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.