Konsultacje społeczne

2021-11-15

Raport z konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych Strategii Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030. 

2021-10-21

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu programu należy zgłaszać do 05 listopada 2021 r.

2021-10-06

Dzisiaj drugie, ostanie spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

Zapraszamy o godzinie 17:00 do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, sala 117.

2021-09-27

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

W dniach 1 października 2021 r. o godzinie 10:00 oraz 6 października 2021 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej (sala 117), odbędą się dwa otwarte spotkania publiczne. Zapraszamy!