Konsultacje społeczne

2023-06-06

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Piaskowa

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2023-01-04

Konsultacje projektu zmiany Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu zmiany programu należy zgłaszać do 13 stycznia 2023 r.

2022-10-27

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu programu należy zgłaszać do 8 listopada 2022 r.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Janisławiec

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Mosty

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Darżkowo

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kanina

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Ługi

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Piaskowa

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Łowcze

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-08-24

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Organizatorem spotkania jest Lokalna Grupa Działania "Bursztynowy Pasaż".