Konsultacje społeczne

2023-01-04

Konsultacje projektu zmiany Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu zmiany programu należy zgłaszać do 13 stycznia 2023 r.

2022-10-27

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu programu należy zgłaszać do 8 listopada 2022 r.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Janisławiec

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Mosty

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Darżkowo

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kanina

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Ługi

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Piaskowa

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2022-09-23

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Łowcze

w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości.

2021-11-15

Raport z konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych Strategii Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030. 

2021-10-21

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Uwagi do projektu programu należy zgłaszać do 05 listopada 2021 r.