Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ulicy Mostowej

ul. Mostowa po przebudowie - tablica informacyjna grafika
ul. Mostowa w Nowej Wsi Lęborskiej - przejazd kolejowy grafika
ul. Mostowa w Nowej Wsi Lęborskiej - oświetlenie drogowe grafika
ul. Mostowa w Nowej Wsi Lęborskiej - droga prowadząca do zabudowy jednorodzinnej grafika
ul. Mostowa w Nowej Wsi Lęborskiej - most z kładką dla pieszych grafika
ul. Mostowa w Nowej Wsi Lęborskiej - most z kładką dla pieszych grafika
ul. Mostowa w Nowej Wsi Lęborskiej - wyniesione skrzyżowanie grafika
ul. Mostowa w Nowej Wsi Lęborskiej - widok ogólny z panoramą Lęborka grafika
ul. Mostowa po przebudowie - tablica informacyjna grafika
Inwestycja w trakcie realizacji z lotu ptaka - widok ogólny grafika
Inwestycja w trakcie realizacji z lotu ptaka - widok na przebudowywany most na rzece Kisewie grafika
Inwestycja w trakcie realizacji z lotu ptaka - widok na przebudowywany most na rzece Kisewie grafika
Inwestycja w trakcie realizacji z lotu ptaka - widok na przebudowywany most na rzece Kisewie grafika
Inwestycja w trakcie realizacji z lotu ptaka - widok na przebudowywany most na rzece Kisewie grafika
Inwestycja w trakcie realizacji z lotu ptaka - widok na tablicę informacyjną grafika
ul. Mostowa z perspektywy części asfaltowanej w ubiegłych latach - widok ogólny grafika
Inwestycja w trakcie realizacji z lotu ptaka - widok ogólny z panoramą Lęborka w tle i ul. Bałtycką łączącą Gminę Nowa Wieś Lęborska z miastem Lębork grafika
Budynek Żłobka i Przedszkola publicznego zlokalizowany w pobliżu realizowanej inwestycji - widok z lotu ptaka grafika
Inwestycja w trakcie realizacji - budowane krawężniki grafika
Inwestycja w trakcie realizacji - przygotowywanie do podbudowy drogi, kanalizacja deszczowa grafika
Inwestycja w trakcie realizacji - budowane krawężniki grafika
Inwestycja w trakcie realizacji -przygotowywanie podbudowy drogi grafika
Inwestycja w trakcie realizacji -przygotowywanie podbudowy drogi grafika
Grafika z tekstem Samorządy z regionu lęborskiego otrzymały 12 mln złotych z Rządowego Funduszu Dróg grafika
Grafika informująca o przeznaczeniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg grafika

PRZEBUDOWA UL. MOSTOWEJ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Realizacja przebudowy drogi gminnej 122024G wzdłuż ul. Mostowej prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej o długości 350,00 m.

Wcześniej na całym odcinku występowała tu nawierzchnia gruntowa. Droga podczas budowy ronda w Nowej Wsi Lęborskiej stanowiła alternatywną drogę do Lęborka i okolic przez co była użytkowana w dużym stopniu i uległa znacznemu zniszczeniu.

W ramach inwestycji zrealizowano budowę systemu kanalizacji deszczowej w celu prawidłowego odwodnienia drogi oraz odprowadzenia wód opadowych z terenów przyległych, a także przebudowę mostu, która umożliwiła jednoczesny ruch samochodów osobowych w obu kierunkach, co wcześniej nie było możliwe ze względu na szerokość jezdni na moście. Ponadto oprócz nowej asfaltowej nawierzchni wykonano wyniesione skrzyżowanie, a także pobocze, chodniki i oświetlenie.

Inwestycja przewidywała również przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego. Zmieniona została jego geometria, dzięki czemu poprawie uległa widoczność dla pojazdów przejeżdżających przez przejazd oraz innych uczestników ruchu. Całość w znacznym stopniu przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli.

Droga 122024G łączy się bezpośrednio z drogą gminną 122029G, która przebiega przez rozwijające się osiedle i która łączy gminę Nowa Wieś Lęborska z Gminą Miastem Lębork. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy Nowej Wsi Lęborskiej i Lęborka mają łatwiejszy dostęp do miejsc kultu, jednostek edukacji i kultury np. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, czy znajdujących się w Lęborku: kościołów, kina, muzeum, szkół ponadgimnazjalnych.

DOFINANSOWANIE: 1.276.441,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.851.346,36 zł 


W dniu 18 maja Wójt Gminy Ryszard Wittke oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisali umowę o wsparcie finansowe na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ul. Mostowej prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej".

Podpisania umów dokonali także Starosta i Wice Starosta Powiatu Lęborskiego oraz włodarze Lęborka i Łeby. Wszystkie dokumenty podpisano w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łebie.

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Wojewoda Pomorski podpisują umowę.    Uścisk dłoni oraz wymiana umów pomiędzy Wójtem Gminy Nowa Wieś Lęborska a Wojewodą Pomorskim.    włodarze powiatu lęborskiego i wojewoda pomorski po podpisaniu umów stojący w rzędzie z tabliczkami informującymi o dofinansowaniu zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 


Otrzymaliśmy kolejne środki zewnętrzne na kluczowe gminne inwestycje.

Tym razem pozyskaliśmy 1.406.714 złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej wzdłuż ul. Mostowej prowadzącej do zabudowy jednorodzinnej w Nowej Wsi Lęborskiej". Całkowita wartość inwestycji to ponad 2,8 mln złotych.

W ramach projektu zaplanowano: wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości min. 6 m, przebudowę oraz oświetlenie przejść dla pieszych, budowę pobocza, chodnika, kanalizację deszczową. Ponadto przebudowany zostanie przejazd kolejowo-drogowy oraz most, co pozwoli na ruch samochodowy w obu kierunkach.

Poniżej, do pobrania, szerszy materiał prasowy na temat Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w powiecie lęborskim.