Teren rekreacyjny nad Jeziorem Lubowidzkim

Teren rekreacyjny nad jeziorem Lubowidzkim jest miejscem publicznym, tzn. ma charakter powszechnie dostępny. Przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Teren rekreacyjny nad jeziorem Lubowidzkim to miejsce utworzone przez Gminę Nowa Wieś Lęborska w celu umożliwienia wypoczynku i urozmaicenia możliwości spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Miejsce na ognisko jest częścią wymienionej infrastruktury. Korzystając z niej, należy zachowywać wszelkie zasady bezpieczeństwa, a wszystkie imprezy organizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poniżej do pobrania jest regulamin, który należy stosować podczas organizacji imprez.

Informujemy, że organizacja imprez na ww. terenie nie wymaga zgłaszania w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

 

Teren rekreacyjny nad Jeziorem Lubowidzkim.