O Gminie

Gmina Nowa Wieś Lęborska

jest jedną z największych gmin w województwie pomorskim. Na 270,39 km2 mieszka ponad 13 tys. osób, co daje wskaźnik zaludnienia średnio 48 osób na 1 km2. Położona jest w północno - zachodniej części województwa pomorskiego, w środkowej części powiatu lęborskiego. Gmina leży w dolinie rzeki Łeby pomiędzy terenami wysoczyzn Pojezierza Kaszubskiego i Pobrzeża Kaszubskiego. Od strony południowej otoczona jest kompleksami leśnymi stanowiącymi część Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Jest to obszar urozmaicony topograficznie i atrakcyjny pod względem klimatycznym i krajobrazowym.

Przez teren Gminy

przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa Nr 6 relacji Szczecin - Gdańsk, droga wojewódzka Nr 214 relacji Łeba - Lębork - Bytów. Przez teren Gminy przebiegają również linie kolejowe relacji Szczecin – Gdynia oraz Lębork - Łeba. Główną miejscowość naszej gminy, Nową Wieś Lęborską, zamieszkuje ponad 2 tys. ludzi. Nowa Wieś Lęborska pełni funkcję gminnego ośrodka usługowego, mieszczą się tu podstawowe urzędy, instytucje i obiekty użyteczności publicznej. 37 miejscowości wsi położonych w naszej gminie tworzy 22 sołectwa. Zawirowaniom dziejowym zawdzięczamy występowanie elementów kultur kaszubskiej i kresowej. Użytki rolne to 60% powierzchni gminy, a użytki leśne – 30%. Pozostałe 10 % to tereny zabudowane. Jesteśmy typową gminą wiejską z dominacją rolnictwa w sferze gospodarczej.

Zróżnicowana rzeźba terenu

oraz duże, otwarte przestrzenie tworzą malownicze krajobrazy i wręcz zachęcają do wędrówek pieszych, rowerowych czy konnych. Sieć rzeczna, a zwłaszcza rzeka Łeba stwarza dogodne warunki do uprawiania turystyki kajakowej, ale również do innej aktywności związanej z wodami powierzchniowymi. Wędkarzy zapraszamy szczególnie do Redkowic nad tamtejsze stawy. Zwolennikom spokojnego wypoczynku nad wodą polecamy jezioro Lubowidz pełne ryb, objęte strefą ciszy i do tego otoczone kordonem lasów bogatych w grzyby. Raj dla wędkarzy i dla grzybiarzy! Jezioro Lubowidz to również oferta aktywnego wypoczynku – szkolenia żeglarskie, szkolenia płetwonurków, coroczne regaty na zakończenie sezonu.

Czyste środowisko

w naszej gminie to przede wszystkim zasługa 8 tys. ha lasów. Łatwo u nas o spotkanie z bocianem, czaplą, żurawiem czy łabędziem. Wieś Chocielewko położona nad rzeką Łebą ma szczęście „gościć” kolonię Czapli Siwej. Torfowisko „Czarne Bagno - Karolinki”, położone jest w okolicach miejscowości Żelazkowo. Zalegający tam torf oraz borowina mają właściwości lecznicze. Zarejestrowane są w gminie 24 pomniki przyrody, m. in. lipy drobnolistne w Krępie Kaszubskiej, Tawęcinie i w Redkowicach, platany klonolistne w Janowicach i Janowiczkach, jarząb szwedzki w Krępie Kaszubskiej oraz dęby szypułkowe znajdujące się w podworskim parku w Redkowicach.

W wędrówkach po gminie

warto zwrócić uwagę na polodowcowe głazy narzutowe. Przy drodze z Kębłowa do Łowcza spoczywa głaz „Szeroki Kamień” o obwodzie 16,25 m i wysokości naziemnej 2,43 m. Na jego powierzchni widnieją otwory strzelnicze ślady po poniechanych próbach rozbicia. Jedna z legend głosi, że pod głazem mieści się zaklęty zamek a osoba, która go odczaruje zawładnie zamkiem i królestwem. Oto idealne miejsce dla zwolenników monarchii! Na polu między Redkowicami a Chocielewkiem głaz narzutowy ma wybity kursywą gotycką napis „Bismarck”. Jego obwód– 8,60 m, szerokość – 3,20 m. Zyskał on miano Kamienia Czarownic jako domniemane miejsce ich spotkań.

Z roku na rok powiększa się

w naszym kraju liczba zwolenników jazdy na dwóch kółkach i dla nich mamy przygotowane ścieżki rowerowe. Jest to oferta, która łączy aktywny wypoczynek ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych naszej gminy. Proponujemy następujące trasy:
1. Małoszyce – Dziechlino – Leśnice.
2. Leśnice – Dolne Chocielewko – Górne Chocielewko – Czarnówko – Nowa Wieś
3. Mosty – Ługi – Zajazd Kaszubski – Dąbrówka Kamienna – Leśniczówka Lubonie – Lubowidz
Można na rowerze, można i na własnych nogach! Zapraszamy sportowców - biegaczy do udziału w corocznych imprezach sportowych. Pod koniec maja w Obliwicach organizowany jest Ogólnopolski Bieg Przełajowy i Ogólnopolski Bieg Sołtysów. W trzecią niedziele czerwca długodystansowcy z kraju i z zagranicy uczestniczą w Międzynarodowym Maratonie Ekologicznym pamięci Tomasza Hopfera Lębork – Nowa Wieś Lęborska.

Polecamy również pieszo – rowerową

ścieżkę dydaktyczno – przyrodniczą Nadleśnictwa Lębork w Leśnicach. Na przestrzeni 3.5 km w ciągu kilku godzin zapoznamy się z tajnikami bogactwa naturalnego lasu. Szlak rozpoczyna się przy Szkole Podstawowej w Leśnicach. Wzdłuż trasy ustawiono 13 tablic dydaktycznych o tematyce leśnej. Znajdziecie tu Państwo zakątek do odpoczynku z wydzielonym miejscem na ognisko, a turyści z duszą skauta zdobędą przy okazji punkty sprawnościowe.

Zachęcamy do obejrzenia położonych w naszej gminie kościołów

i przydrożnych kapliczek. Kościoły, w których znajdzie ukojenie turystyczna dusza i zaspokoi swoją ciekawość turystyczne oko znajdują się w Łebieniu (z 1891 r.), Janowicach (z 1882 r.), Garczegorzu (z 1840 r.), Chocielewku (z 1918 r.), Leśnicach i Nowej Wsi Lęborskiej (z początku XX wieku). Ślady niedawnej, mrocznej historii znajdują się w Krępie Kaszubskiej. Na cmentarzu w tej miejscowości spoczywają więźniowie obozu koncentracyjnego w Stutthofie – ofiary „marszu śmierci”. Upamiętnia te wydarzenia usytuowana w Krępie Izba Pamięci Ofiar Marszu Śmierci. W miejscowości Leśnice znajduje się dwór wraz z późnobarokowym parkiem, pochodzący z końca XVIII wieku. W Leśnicach warto zobaczyć także park leśny pochodzący z przełomu XIX i XX wieku. Dwory pochodzące z końca XVIII zobaczyć można także w miejscowościach Janowice i Darżewo. W miejscowości Garczegorze znajduje się Kaplica Grobowa murowana z przełomu XVIII i XIX wieku.

Corocznie organizuje się u nas liczne imprezy

sportowe, kulturalne i rekreacyjne. Majówka Wilkowska i Wielki Festyn w Garczegorzu gromadzą wielu gości. W Redkowicach pielęgnuje się dawne obyczaje organizując święto lipy i obchody nocy świętojańskiej - sobótki. W każdym sołectwie odbywają się imprezy sportowo – rekreacyjne. Aktywność społeczna to zasługa licznych społeczników i organizacji pozarządowych. Drugą młodość przeżywają w gminie Koła Gospodyń Wiejskich. Nowoczesne gospodynie nie tylko doskonale gotują (swojski chleb, gofry – raj dla podniebienia!), bawią się na turniejach KGW, ale również remontują świetlice, opiekują się dziećmi. Zmieniają najbliższe otoczenie!

Mieszkają w nas wspaniali artyści

– samorodne talenty! Janina Müller z Nowej Wsi Lęborskiej jest poetką i malarką. Krystyna Gabreylska z Janowic maluje i rzeźbi. Jej autorstwa jest największy struś w Polsce – Gabriel, który „mieszka” na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Tam można też podziwiać obrazy obu pań.