8 nowych inwestycji w gminie

Gmina Nowa Wieś Lęborska z puli 1 799 406,00 zł, tj. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19, zrealizowała szereg niezwykle ważnych inwestycji.

Dzięki rządowemu wsparciu współfinansowano przebudowę dróg gminnych, budowę kanalizacji sanitarnej, kolektora przesyłowego wodociągu i studni głębinowej.

Szczegółowy wykaz inwestycji w ramach FRIL:

Nazwa inwestycji

Opis inwestycji

Wartość inwestycji (zł)

Kwota
z RFIL (zł)

Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Mosty

Budowa kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosty o łącznej długości 6 km wraz z przepompowniami ścieków oraz instalacją elektryczną dla przepompowni.

2 261 813,79

599 239,37

Budowa kolektora przesyłowego wodociągu
w miejscowości Mosty

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mosty o długości 1,4 km (⌀ 200mm) wzdłuż ul. Długiej, poprawa ciśnienia
i wydajności sieci wodociągowej.

338 865,00

338 865,00

Budowa studni głębinowej w m. Czarnówko

Budowa nowej studni na istniejącym ujęciu wody, poprawa wydajności
na nowo zasiedlanych terenach.

209 315,83

209 315,83

Przebudowa drogi
w miejscowości Krępa Kaszubska

Zmiana nawierzchni drogi gruntowej
na płyty Yomb, poprawa dojazdu
 do zabudowań.

113 160,00

113 160,00

Przebudowa drogi
w miejscowości Mosty

Zmiana nawierzchni drogi gruntowej
na płyty Yomb, poprawa dojazdu
do zabudowań.

212 740,80

212 740,80

Przebudowa drogi
w miejscowości Janowiczki

Zmiana nawierzchni drogi gruntowej
na płyty Yomb, poprawa dojazdu
do zabudowań.

127 920,00

127 920,00

Przebudowa drogi
w miejscowości Chocielewko

Zmiana nawierzchni drogi gruntowej
na płyty Yomb, poprawa dojazdu
do zabudowań.

60 270,00

60 270,00

Przebudowa skrzyżowania dróg
w miejscowości Kębłowo Nowowiejskie
i Łowcze

Utwardzenie skrzyżowania drogi gminnej
w miejscowości Kębłowo Nowowiejskie
z drogą powiatową nr 1322G, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
i pieszego, wykonanie zatoki autobusowej
i chodników.

167 895,00

137 895,00

 

 

Wskazane inwestycje sprzyjają wzrostowi gospodarczemu gminy, poprawiają jakość życia jej mieszkańców i chronią zasoby środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mostach. Las i droga leśna. Na pierwszym planie tablica informacyjna o dofinansowaniu z RFIL. W tle ul. Sosnowa.

Przebudowane skrzyżowanie w Kębłowie Nowowiejskim - rondo ze zjazdem na Łowcze i zatoczką autobusową. Na pierwszym planie tablica informacyjna o dofinansowaniu z RFIL.Przebudowana droga w Mostach. Płyty typu YOMB. Na pierwszym planie tablica informacyjna o dofinansowaniu z RFIL.Budowa studni głębinowej w Czarnówku. Na pierwszym planie tablica informacyjna o dofinansowaniu z RFIL.Przebudowana droga w Krępie Kaszubskiej. Płyty typu YOMB. Na pierwszym planie tablica informacyjna o dofinansowaniu z RFIL