Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych Spółki Polskich Elektrowni Jądrowych - edycja 2023

SPÓŁKA POLSKIE ELEKTROWNIE JĄDROWE WSPARŁA 2 ZADANIA INWESTYCYJNE

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe darowizną w wysokości 30.000,00 zł wsparła 2 zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Nowa Wieś Lęborska.                                                                               

 
 

1) Polepszenie warunków życia mieszkańców Rekowa Lęborskiego poprzez budowę terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.
W ramach zadania: opracowano dokumentację projektową, wykonano prace ziemne, zakupiono i zamontowano bramki do piłki nożnej wraz z piłkochwytami, zakupiono i zainstalowano urządzenie do streetworkoutu/siłowni zewnętrznej.
Całkowita wartość zadania - 63.000,00 zł, z czego:
- 19.500,00 to darowizna Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe;
- 19.500,00 fundusz sołecki;
- 24.000,00 budżet gminy.

Teren rekreacyjny w Rekowie Lęborskim. Na pierwszym planie piłkochwyt z bramką do piłki nożnej. W tle - zabudowania.

Teren rekreacyjny w Rekowie Lęborskim. Na pierwszym planie urządzenie do streetworkoutu. W tle - zabudowania.

2) Ławki dla seniorów:
Projekt dedykowany jest mieszkańcom Nowej Wsi Lęborskiej i Czarnówka, w szczególności seniorom. W ramach zadania zainstalowano 4 betonowe ławki i 4 betonowe śmietniki wzdłuż drogi powiatowej nr 1183G. Wartość projektu - 10.500,00 - zadanie w całości zrealizowano dzięki darowiźnie Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

 Przydrożna betonowa ławka i śmietnik.

Naklejka promująca darowiznę przekazaną od Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Przydrożna betonowa ławka i śmietnik.

O PROGRAMIE:
Tworzenie infrastruktury ogólnodostępnej dla społeczności, która sprzyja rozwojowi i polepszeniu warunków życia danej społeczności to jeden z priorytetów Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych, który jest realizowany w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. PWIS jest inicjatywą skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na obszarze terytorialnym objętym Programem, a także organizacji lub jednostek posiadających osobowość prawną lub nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działania na tym terenie.