Dystrybucja tabletek jodku potasu

Informujemy mieszkańców gminy, że preparat jodku potasu przechowywany jest w gminnym magazynie i zostanie wydany mieszkańcom tylko i wyłącznie w przypadku prowadzenia działań interwencyjnych – podanie preparatu ze stabilnym jodem (art. 90. Ustawy Prawo Atomowe)

Wprowadzenie działań interwencyjnych w związku ze zdarzeniem radiacyjnym, podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na obszarze objętym działaniem interwencyjnym oraz przez ogłoszenie w środkach masowego przekazu na tym obszarze.

Na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska preparat wydawany będzie w:

  1. Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Dariusz Więckowski
    ul. Grunwaldzka 24A, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, tel. 598 615 530.
  2. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Łebień”, Lech Kaftański
    84-350 Łebień 52, tel. 598 611 969.
  3. Szkole Podstawowej w Leśnicach, Dyrektor Mariola Motyl, tel. 598 612 088
    84-342 Leśnice 18A

Poniżej do pobrania ulotka informacyjna na temat preparatu jodek potasu.

Ulotka
Ulotka