Zamrożenie cen prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych

Informujemy, że 18 października, weszła w życie ustawa z 7 października 2022 roku „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”.

Na podstawie ww. ustawy ceny energii na poziomie z 2022 r. będą obowiązywać, jeśli roczne zużycie prądu nie przekroczy: 

  • 2 MWh (2000 kWh) dla gospodarstw domowych,
  • 2,6 MWh (2600 kWh) dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • 3 MWh (3000 kWh) dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i rolników.

Gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy stosowne oświadczenia. Zgodnie z art. 9 ust. 13 ustawy oświadczenie składa się niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji wraz ze wzorami oświadczeń dla poszczególnych dostawców prądu:

- PGE https://pge-obrot.pl/zamrozenie-cen-pradu-w-2023-r

- Tauron https://www.tauron.pl/zamrozenie-pradu

- Energa https://www.energa.pl/dom/moje-zuzycie-pradu

- Enea https://www.enea.pl/zamrozenie-cen

- Eon https://eon.pl/tarcza-solidarnosciowa

Źródło: gov.pl

Grafika dekoracyjna. grafika