Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych Spółki Polskich Elektrowni Jądrowych - edycja 2022

SPÓŁKA POLSKIE ELEKTROWNIE JĄDROWE WSPARŁA ROZBUDOWĘ TERENÓW REKREACYJNYCH

Gmina Nowa Wieś Lęborska pozyskała środki w wysokości 40 tys. złotych na rozbudowę terenów rekreacyjnych w Nowej Wsi Lęborskiej i Karlikowie Lęborskim. Darowiznę przekazała Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych.

                                                                                
 

 

TEREN REKREACYJNY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ:

Dzięki wsparciu PEJ Sp. z o.o. na placu zabaw na tzw. "POM-ie" w Nowej Wsi Lęborskiej zakupiono zestaw wspinaczkowy – sześciokąt, 2 bujaki na sprężynie oraz huśtawkę wahadłową „bocianie gniazdo”. Dodatkowo w ramach wkładu własnego Gminy Nowa Wieś Lęborska zamontowano dodatkowy bujak na sprężynie oraz tablicę z regulaminem.

                 

                                     

TEREN REKREACYJNY W KARLIKOWIE LĘBORSKIM

Teren rekreacyjny w Karlikowie Lęborskim w ramach programu wzbogacił się o 5 urządzeń siłowni zewnętrznej (wyciskanie siedząc, biegacz, prasa nożna, orbitrek i wioślarz), a także  urządzenie na plac zabaw - zjazd linowy. W ramach wkładu własnego Gminy Nowa Wieś Lęborska zamontowano karuzelę i tablicę z regulaminem. Dodatkowo dużym gestem wykazali się sami mieszkańcy wsi, którzy z prywatnych środków sfinansowali i przekazali na rzecz gminy dwa kolejne urządzenia na plac zabaw (bujak na sprężynie i huśtawkę wahadłową "bocianie gniazdo").

                 

Ponadto Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych dzięki staraniom druha OSP Tawęcino i sołtysa Karlikowa Lęborskiego Przemysława Majki przekazała darowiznę w kwocie 37 000 zł. Ze środków zakupiony został wentylator oddymiający z funkcją podawania mgły wodnej i piany oraz zestaw narzędzi hydraulicznych (agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy i węże przedłużające). Sprzęt jest wykorzystywany przez strażaków ochotników w akcjach gaśniczych.

       

O PROGRAMIE:
Tworzenie infrastruktury ogólnodostępnej dla społeczności, która sprzyja rozwojowi i polepszeniu warunków życia danej społeczności to jeden z priorytetów Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych, który jest realizowany w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. PWIS jest inicjatywą skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na obszarze terytorialnym objętym Programem, a także organizacji lub jednostek posiadających osobowość prawną lub nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działania na tym terenie.