Budowa świetlic wiejskich w Mostach i Czarnówku

Oba obiekty pełnić będą funkcje kulturalne i zostały zaprojektowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, w szczególności tych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zaprojektowano bezprogowe wejścia, przestronne i dostosowane do potrzeb toalety oraz miejsca parkingowe. Podstawowym celem budowy świetlic jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowych usług kulturalnych, a także odnowa wsi na obszarach wiejskich i wsparcie lokalnego rozwoju. Dzięki inwestycjom sołectwa zyskają miejsca służące organizacji imprez kulturalnych oraz integracji lokalnej społeczności. Odbywać się tu będą: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i zajęcia artystyczne, przeznaczone dla dzieci, młodzieży jak i seniorów oraz wszelkie inicjatywy społeczne inicjowane przez mieszkańców sołectwa, miejscowe organizacje pozarządowe i Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.

Mosty to jedno z największych i najliczniejszych sołectw w Gminie Nowa Wieś Lęborska. Wieś położona jest bezpośrednio przy granicy z Lęborkiem. Mieszkańcy wsi z tego powodu znacznie częściej korzystają z oferty kulturalnej miasta. Budowa dużej i dobrze wyposażonej świetlicy w Mostach umożliwi organizację części gminnych wydarzeń kulturalnych na miejscu i co za tym idzie sprawi, że mieszkańcy wsi w większym stopniu będą się utożsamiać z ofertą kulturalną gminy.

W świetlicy wiejskiej w Czarnówku zaprojektowane zostały elewacje z dekoracyjnymi elementami z blachy i desek w kolorze szarym, co nadaje budynkowi współczesny wyraz i uniwersalną tożsamość architektoniczną. Świetlica stanie w pobliżu odkrytej w Czarnówku największej w Europie Środkowej nekropolii ludności kultury pomorskiej, oksywskiej i wielbarskiej. Budowa świetlicy ma także walory edukacyjne ze względu na swój muzealny, dodatkowy charakter. W obiekcie planuje się ekspozycję replik unikatowych przedmiotów pozyskanych w wyniku wieloletnich badań wykopaliskowych.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5.298.000,00 zł
PROMESA BGK: 4.768.200,00 zł

Budowa świetlicy w Mostach - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Mostach - bliskość orlika
Budowa świetlicy w Mostach - rzut budynku z góry
Budowa świetlicy w Mostach - panorama Mostów
Budowa świetlicy w Mostach - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Czarnówku - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Czarnówku - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Czarnówku - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Czarnówku - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Czarnówku - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Mostach - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Mostach - rzut budynku z góry
Budowa świetlicy w Mostach - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Mostach - bliskość orlika
Budowa świetlicy w Mostach - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Czarnówku - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Czarnówku - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Czarnówku - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Czarnówku - rzut budynku z góry
Budowa świetlicy w Mostach - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Mostach - bliskość orlika
Budowa świetlicy w Mostach - bliskość orlika
Budowa świetlicy w Mostach - rzut budynku z góry
Budowa świetlicy w Mostach - plan okolicy z góry
Budowa świetlicy w Mostach - panorama Mostów
Budowa świetlicy w Czarnówku - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Czarnówku - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Czarnówku - zdjęcie z drona
Budowa świetlicy w Czarnówku - rzut budynku z góry
Budowa świetlicy w Czarnówku z funkcją muzealną - zdjęcie z drona