Przebudowa drogi gminnej na odcinku Garczegorze-Obliwice

Tablica informacyjna zawierająca nazwę projektu i komunikat o dofinansowaniu inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Na tablicy znajduje się flaga i godło Polski.

Tytuł projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 122016G w granicach pasa drogowego na odcinku Garczegorze-Obliwice”.

Wnioskodawca: Gmina Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

Projekt realizowany w ramach: dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego, z Funduszu Dróg Samorządowych.

Umowa o dofinansowanie: Nr 38/G/FDS/2020 z dnia 7 maja 2020 r.

Budżet projektu: Całkowita wartość inwestycji – 442 079,98 zł w tym:
Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 221 039,00 zł.

Opis projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 122016G w dużym stopniu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach inwestycji przebudowano drogę z mijankami, zastosowano środki uspokojenia ruchu drogowego w formie drogowych znaków ograniczenia prędkości oraz znaków ostrzegawczych, dzięki którym kierowcy są zmuszeni do zmniejszenia prędkości i zachowania bezpieczeństwa na drodze. Realizacja zadania poprawia spójność istniejącej sieci dróg publicznych, a także umożliwia i ułatwia dojazd mieszkańców, a przede wszystkim dojazd dzieci i młodzieży do szkoły w Garczegorzu oraz całej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ponadto odcinek ten jako główny ciąg komunikacyjny dla tej części gminy, w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy dostępności mieszkańców m.in. do obiektów kultury, opieki zdrowotnej, szkół ponadgimnazjalnych, a także miejsc pracy.

Cel projektu: Celem realizacji niniejszego projektu jest:
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzania prędkością;
• zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
• podnoszenie standardów spójności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów;
• zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
• poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

Efekty projektu:
• przebudowa drogi gminnej nr 122016G w granicach pasa drogowego na odcinku Garczegorze-Obliwice zapewnia spójność sieci dróg publicznych, przez co umożliwia i ułatwia m.in. dojazd mieszkańców Obliwic i dzieci do szkoły w Garczegorzu oraz innych pobliskich miejscowości i Miasta Lębork, w którym znajdują się m.in. obiekty kultury, kino, muzeum, urzędy, kościoły, szpital, szkoły ponadgimnazjalne, a także miejsca pracy. Realizacja inwestycji przyczynia się do poprawy dostępności czasowej przede wszystkim dzieci do pobliskiej szkoły oraz mieszkańców Obliwic do ośrodków miejskich, powiatowych, subregionalnych oraz wojewódzkich;
• dzięki zastosowaniu mijanek i środków uspokojenia ruchu w formie znaków drogowych oraz utwardzeniu jezdni asfaltem wzrasta bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego;
• podniesienie parametrów technicznych drogi w dużym stopniu poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji. Dotychczasowa konstrukcja nawierzchni tłuczniowej przedmiotowej drogi wymagała ciągłych, corocznych zabiegów. Ponadto droga ta jest wąska i niebezpieczna. Po jej przebudowie konstrukcja nawierzchni będzie mogła być eksploatowana przez 20 lat, bez konieczności dokonywania regularnych napraw utrzymaniowych;
• przebudowa drogi nr 122016G, która łączy się z drogą powiatową nr 1314G i 1315G powoduje jednorodność dróg, poprzez kontynuację tożsamych rozwiązań funkcjonalnych, m.in. ten sam rodzaj nawierzchni (asfalt);
• usprawnia realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla obywateli, przyspieszając dojazd Jednostkom Państwowej Straży Pożarnej z Lęborka w kierunku Obliwic (oraz pobliskich miejscowości) od strony Wilkowa Nowowiejskiego, przyspieszając akcje ratownicze;
• poprawia dostępność czasową: skrócenie czasu dojazdu do Garczegorza i innych miejscowości, Lęborka – miasta powiatowego, ośrodka zdrowia, urzędu gminy, szkoły, kościoła i terenów inwestycyjnych;
• poprawia stan infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego.

Podsumowanie:
Obejrzyj film

Fotografie z wykonanej inwestycji:

Przebudowany odcinek drogi prowadzący przez las. Przy drodze ustawiona tablica informacyjna z inwestycji, a na niej komunikat o dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Na tablicy znajduje się flaga i godło Polski.

Przebudowany odcinek drogi prowadzący przez pola. Zadrzewione pobocza. W tle zabudowania gospodarskie.

Przebudowany odcinek drogi prowadzący przez pola i las. Na pierwszym planie znak drogowy ostrzegający o progu spowalniającym, który pojawi się na drodze za 20 metrów od miejsca ustawienia znaku oraz znak ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Zadrzewione pobocze.

Próg spowalniający na drodze.