WzMOCnij swoje otoczenie - plac zabaw w Mostach

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Nowa Wieś Lęborska w programie grantowym „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Prace nad utworzeniem placu zabaw w centrum Mostów trwają od 2017 r. W tym miejscu plac zabaw funkcjonował już w latach ok. 1970-1980, lecz urządzenia dawno zostały zlikwidowane ze względu na ich stan. Na wniosek mieszkańców gmina w 2019 r. zleciła wykonanie projektu zagospodarowania terenu i od tej pory intensywnie wyposaża plac zabaw. Do tej pory zamontowano już urządzenia: duży zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wagowa, karuzela i bujak na sprężynie. Pod urządzeniami zabawowymi wymieniona została ziemia na nawierzchnię bezpieczną - piasek płukany. Z inicjatywy mieszkańców kupiono także serce na nakrętki.

W 2022 roku doposażono go w siłownię zewnętrzną (urządzenia: orbitrek + poręcze, twister + drabinka, biegacz + wyciskanie siedząc + wyciskanie leżąc), linarium, bujak na sprężynie oraz ogrodzenie z paneli edukacyjnych, które oddzieliło plac zabaw od siłowni zewnętrznej.

Urządzenia siłowni  mają zachęcić dorosłych do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Są idealne także do rehabilitacji. Zwiększyły one atrakcyjność placu zabaw, przez co stał się miejscem integracji międzypokoleniowej. Plac zabaw polecamy zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców i dziadków. Także młodzież znajdzie coś dla siebie, ponieważ chodnik ułożono w taki sposób, aby umożliwić jazdę po nim na łyżworolkach, a odpocząć mogą na ławeczkach lub przy zadaszonych ławostołach. Oprócz tego zamontowany został stojak na rowery.

Kwota dotacji: 20.000,00 zł
Wkład własny: 11.000,00 zł (Fundusz Sołecki) + 10.903,39 zł (środki z nagrody "Rosnąca Odporność")

„WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Linarium na placu zabaw w Mostach.
Przyrząd do ćwiczeń na powietrzu, zamontowany na placu zabaw w Mostach.
Przyrząd do ćwiczeń na powietrzu, zamontowany na placu zabaw w Mostach.