Aktualności

2019-03-01

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z promocji i organizacji wolontariatu

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
2019-03-01

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
2019-03-01

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
2019-03-01

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r.
2019-03-01

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
2019-03-01

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Nowa Wieś Lęborska.
2019-02-21

Biuletyn Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Biuletynu Informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim - luty 2019.
2019-02-15

Spotkanie informacyjne dot. Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Gdańsk, 20.02.2019 r.

W środę 20 lutego o godz. 10.00 w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbędzie się spotkanie dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich kierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa pomorskiego
2019-02-15

"Nowe Horyzonty"

„Nowe horyzonty” to projekt skierowany do osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku.
2019-02-08

Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl

Usługa Twój e-PIT jest całkowicie nowatorskim rozwiązaniem, polega na przeniesieniu obowiązku sporządzenia zeznania podatkowego PIT na administrację podatkową.
2019-02-04

Kolejne dotacje na otwarcie własnej firmy

Spotkanie informacyjne odbędzie się we wtorek, 12 lutego 2019r., w Słupsku, w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, w godz. 10:00-12:15. Zapraszamy.
2019-02-04

Konsultacje dla osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi

Mobilny Punkt Informacyjny w Lęborku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich. Bezpłatne konsultacje odbędą się 6 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku (sala nr 9), ul. Czołgistów 5, w godzinach: 12:30-15:00. Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
2019-01-28

Biuletyn Informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zapraszamy do zapoznania sie ze styczniowym wydaniem Biuletynu Informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
2019-01-14

„FIO 2019 – zasady aplikowania o dotację”. SZKOLENIE

Zaproszenie na szkolenie „FIO 2019 – zasady aplikowania o dotację”. Szkolenie odbędzie się 15 stycznia 2019r. w godz. 9.00 – 14.00 w Lęborku, Stacja Kultura, ul. Dworcowa 8.